nieuws

Pensioenfondsen moeten ook meebetalen aan reserves Maav

Archief

De pensioenfondsen moeten meebetalen aan de kosten van de Maav en moeten ook bijdragen in de reserves. Dit heeft de Raad van State bepaald.

De Maav moet nu met de pensioenfondsen in de slag om te kijken of zij een bedrag ineens willen betalen of een jaarlijkse aanslag willen. De kwestie met de pensioenfondsen sleept sinds de oprichting van de Maav in 1994. De wettelijke bedoeling was met de Maav een eenmalig vangnet te creëren voor werknemers voor wie geen WAO-gatverzekering (onder normale condities) beschikbaar was. Alle aanbieders van WAO-gatproducten zouden aan de kosten moeten bijdragen. De pensioenfondsen weigerden mee te betalen. Zij stelden dat zij zelf niet selecteren op gezondheid en daardoor reeds betalen voor mensen met een verhoogd risico, zodat zij via de Maav dubbel zouden betalen. De Raad van State heeft onlangs de gerechtelijke beslissing (van medio vorig jaar) teruggedraaid dat pensioenfondsen niet hoeven mee te betalen. Daarmee was het juridisch getouwtrek nog niet ten einde. Volgens Jos Baeten, directeur van de Maav (en directievoorzitter van Stad Rotterdam) waren de pensioenfondsen het er vervolgens niet mee eens dat zij niet alleen in de kosten moesten delen, maar ook in de betreffende reserves. “Ook daar heeft de Raad van State de pensioenfondsen geen gelijk in gegeven.”
De Maav had in 1999 een totale vordering op verzekeraars en pensioenfondsen opgebouwd van f 32,2 miljoen. Door de eenmalige toetreding sterft de Maav-populatie gestaag uit. Maximaal in 2037 zal de laatste verzekerde met pensioen gaan en kan de Maav worden opgedoekt.

Reageer op dit artikel