nieuws

Pensioen Partners dreigt om te vallen

Archief

Aanhoudende verliezen en hoge royementen hebben het voortbestaan van intermediairbedrijf Pensioen Partners in gevaar gebracht.

Volgens de onlangs bij de Kamer van Koophandel ingeleverde jaarstukken over 2000 van holdingvennootschap Partners Holding is de continuïteit van de onderneming onzeker. “Door de vele royementen zijn liquiditeitsproblemen voor de groep ontstaan. Deze hebben zich met name in het jaar 2001 gemanifesteerd. Eén van de aandeelhouders heeft in 2001 aanvullende liquiditeiten beschikbaar gesteld. Onder voorwaarden kan die steun in de toekomst worden gecontinueerd”, zo staat in het verslag.
De financier is naar verluidt verzekeraar Delta Lloyd, aan wie de assurantieportefeuilles en de aandelen van de dochtervennootschappen zijn verpand. Tot de Partners Holding behoren Pensioen Partners, Domeyn Partners, Spaer Partners, Waerborgh Partners, ’t Renthuys, Mr. Bolle Assuradeuren en Kroonstad Adviesgroep. De groep was vorig jaar goed voor een omzet van ( 22,0 (19,9) mln. Onder de streep resteerde evenwel een resultaat van ( -3,6 mln, tegen ( -0,4 mln in 1999.
Mede-aandeelhouder Leendert den Dulk sprak begin dit jaar nog over 440 werknemers, waarvan ruim 150 adviseurs. Directielid Henry Luigjes sprak een maand geleden echter over 140 personeelsleden (in fte), waarvan 50 in de buitendienst.

Reageer op dit artikel