nieuws

Particuliere verzekerde betaalt de minste premie

Archief

Particuliere verzekerde ‘ betaalt de minste premie

Een ziektekostenverzekerde met een maatschappijpolis betaalde in 2000 een jaarpremie van gemiddeld ( 2.223 (2.272). Bij de publiekrechtelijk verzekerden was dit ( 2.596 (2.388) en bij de ziekenfondsverzekerden ( 2.424 (2.267).
De particuliere ziektekostenverzekerde met een maatschappijpolis betaalde vorig jaar voor zijn polis plus aanvullende tandarts- en/of klassedekking ( 1.605 (1.526): 5,1% (8,2%) meer was dan in 1999. Tevens betaalde hij ( 618 (646) aan wettelijke bijdragen, te weten ( 222 (238) voor de oudere ziekenfondsverzekerden en ( 396 (408) voor de pooling van standaard(pakket)polissen. Dit blijkt uit Zorgmonitor 2001 van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars.
maatschappijpolis minder premie betaalden dan publiekrechtelijk verzekerden en ziekenfondsverzekerden, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat zij daadwerkelijk het goedkoopst uit zijn. Zij hebben namelijk veelal een, al dan niet hoog, eigen risico en betalen dus een deel van hun ziektekosten zelf.
Van de privaatrechtelijk verzekerden – waartoe behalve de verzekerden met een maatschappijpolis ook de verzekerden behoren met een standaard(pakket)polis – had 5,6% (5,5%) een klassedekking.
Ziekenfonds/ambtenaren
De ziekenfondsverzekerde betaalde gemiddeld ( 2.011 (1.785) aan procentuele premie, hetgeen een stijging inhoudt van 12,7%. Hier bovenop betaalde hij aan nominale premie gemiddeld ( 330 (315), hetgeen een stijging inhoudt van 4,9%. De nominale premie was gemiddeld ( 19 (20) hoger dan de rekenpremie hiervoor (het bedrag dat het ziekenfonds met de algemene kas moet verrekenen). Voorts betaalde de ziekenfondsverzekerde nog eens gemiddeld ( 183 (168) voor een aanvullende verzekering; een stijging van 9,3%. Van de ziekenfondsverzekerden had 93,7% (93,0%) een aanvullende verzekering.
De publiekrechtelijk verzekerde ambtenaren (en hun meeverzekerden) betaalden in 2000 gemiddeld ( 2.596 (2.388) aan premie. Het gaat hierbij om ( 2.154 (1.978) aan procentuele premie, en ( 442 (410) aan nominale premie. De zorgverzekerden betaalden vorig jaar gemiddeld ( 1.842 (1.798) aan AWBZ-premie.
Meer collectief verzekerden
Van de privaatrechtelijk verzekerden was vorig jaar 55,7% collectief verzekerd. In 1990, 1995 en 1999 was dit respectievelijk 34,9%, 45,8%, 52,4%.
‘Gemengde’ collectiviteiten die sinds een paar jaar mogelijk zijn, komen niet echt van de grond. Van de ziekenfondsverzekerden viel namelijk vorig jaar 6,9% onder een collectiviteit. In 1999 was dit 6,3%.

Reageer op dit artikel