nieuws

Particulier verzekerde maakt de minste kosten

Archief

Een particulier verzekerde heeft zijn ziektekostenverzekeraar vorig jaar gemiddeld e 1.089 gekost. Ziekenfonds- en publiekrechtelijke verzekerden maakten meer kosten.

Uit cijfers van Vektis, het informatiecentrum van en voor zorgverzekeraars, blijkt dat de ziektekostenverzekeraars vorig jaar 12,4% meer uitgaven aan hun (privaatrechtelijke) verzekerden. De verzekerden kostten gemiddeld e 1.089, terwijl dit in 2001 e 969 was. Deze bedragen zijn inclusief de aanvullende verzekeringen (voor tandarts- en klasssedekkingen) en inclusief de eigen-risicobedragen aan de voet en hebben betrekking op maatschappijpolissen èn standaard(pakket)polissen.
Bij de publiekrechtelijk verzekerde ambtenaren stegen de gemiddelde kosten per verzekerde met 11,1% van e 1.264 naar e 1.404. Deze bedragen zijn exclusief de eigen bijdragen per verstrekking.
Bij de ziekenfondsverzekerden stegen de gemiddelde kosten per verzekerde met 13,1% van e 1.372 naar e 1.552. Hiervan had e 78 respectievelijk e 90 (+15,9%) betrekking op aanvullende verzekeringen.
Kostenverschillen
Het kostenverschil tussen de (a) privaatrechtelijk verzekerden, (b) de publiekrechtelijk verzekerden en (c) de ziekenfondsverzekerden is vooral toe te schrijven aan de kosten voor ziekenhuisverpleging en medicijnen. Aan ziekenhuisverpleging werden de volgende gemiddelde kosten uitgegeven: (a) e 501 (e 444), (b) e 682 (e 608) en (c) e 754 (e 671). Bij medicijnen was dit: (a) e 185 (e 167), (b) e 271 (247) en (c) e 286 (e 260).
Dat particulier verzekerden op jaarbasis in totaal e 463 goedkoper zijn dan ziekenfondsverzekerden, heeft niet alleen te maken met de medische consumptie maar ook met de leeftijdsopbouw van de groep. De particulier (privaatrechtelijk) verzekerde was namelijk gemiddeld 36,2 (36,3) jaar oud, terwijl de ziekenfondsverzekerde gemiddeld 39,7 (39,4) jaar oud was. Vanwege deze (kosten)verschillen is jaren geleden de MOOZ-bijdrage ingesteld, een bijdrage van particuliere verzekerden voor de oververtegenwoordiging van ouderen in het ziekenfonds.
Verder heeft het ziekenfonds relatief veel jonge moeders verzekerd.

Reageer op dit artikel