nieuws

OZ start met collectieve ziektekostenproducten

Archief

Zorgverzekeraar OZ heeft zijn eerste collectieve ziektekostenpolissen gelanceerd: het CompactPakket, het ComfortPakket en het RiantPakket. OZ was al actief in ziekenfondscollectiviteiten en is hierin zelfs marktleider.

OZ, van huis uit ziekenfonds, voert sinds begin vorig jaar particuliere hoofdverzekeringen. De drie collectieve producten die nu op de markt zijn gebracht, kunnen worden gesloten als ziektekostencontract, als ziekenfondscontract of als gemengd contract. De ziekenfondsverzekeringen komen overeen door de aanvullende verzekeringen met de particuliere polissen. Het CompactPakket is een particuliere variant van het ziekenfondspakket. Deze dekking is voor het ComfortPakket uitgebreid met onder meer alternatieve geneeswijzen, diverse therapieën, en met een volledige dekking fysiotherapie. Het RiantPlan biedt een zeer uitgebreid pakket met vergoedingen voor onder meer brillenglazen en contactlenzen, preventief onderzoek, fitness, en biedt voorts een ongevallendekking.
De drie varianten kunnen worden aangevuld met twee tandartsdekkingen: de TandBasis en de TandExtra. Zij vergoeden 100% van de normale tandartskosten en 50% respectievelijk 75% van de bijzondere tandartskosten. Hierbij gelden maximum verzekerde bedragen per verzekerde per jaar van respectievelijk e 350 en e 910.
Met de nieuwe producten zijn de bestaande aanvullende dekkingen niet meer collectief te sluiten. Het intermediair kan de nieuwe collectieve producten sluiten via de afdeling OZ Intermediair die in april van dit jaar werd opgericht.
De Amersfoortse
OZ werkt samen met De Amersfoortse. In het particuliere bedrijf van OZ – dat in 2002 werd opgericht en inmiddels 35.000 verzekeren heeft – neemt De Amersfoorste voor 25% deel. Voor de particuliere hoofdverzekeringen, dus ook voor de nieuwe producten, is De Amersfoortse voor 50% herverzekeraar. OZ heeft wel altijd het gehele risico gedragen voor de aanvullende ziekenfondsverzekeringen.
Marktleider
OZ is marktleider op het gebied van ziekenfondscollectiviteiten. Ongeveer 135.000 van de 585.000 ziekenfondsverzekerden, dus ruim 23%, is collectief verzekerd. Een aantal jaren geleden werd er erg veel gesproken over ziekenfondsverzekeringen in een – al dan niet ‘gemengde’ – collectiviteit. Door de bank genomen heeft dat geen grote vlucht genomen. “Wij hebben hier altijd veel werk van gemaakt”, zegt Maurice de Wert. “We hebben zo’n 1.000 collectiviteiten waaronder een paar zeer grote. Een gering deel hiervan werd (in samenwerking met De Amersfoortse) gesloten als gemengde collectiviteit. Zo’n 3% van de collectieve verzekerden valt onder een gemengde collectiviteit.”
OZ vindt de collectieve markt vooral gunstig ten opzichte van de nieuwe basisverzekering. “In het verleden sloten we collectiviteiten uit defensief oogpunt, nu gaan we dat doen uit offensief oogpunt. We willen niet alleen dat verzekerden bij ons blijven, we willen ook verzekerden veroveren.”

Reageer op dit artikel