nieuws

Overnamegolf verwacht na deelname van Aegon in Kamerbeek Meeùs Groep

Archief

Aegon kondigde in januari 2000 de overname aan van de Kamerbeek Meeùs Groep, één van de grootste intermediairbedrijven van ons land. Een koopgekte onder verzekeraars werd voorspeld, want zij wilden hun distributiekanalen veiligstellen. In navolging van Aegon lieten inderdaad steeds meer grote verzekeraars zich verleiden tot (meerderheids)participaties in assurantiekantoren, hoewel hun captive-beleid de laatste jaren aanmerkelijk terughoudender is geworden.

Aegon erkende bij de overname dat het al langer een belang had in Meeùs, iets wat tot dan toe altijd stellig was ontkend. De maatschappij had ook een eigen invulling van het begrip captive: daarvan was pas sprake als er productieafspraken waren gemaakt. Geheel in lijn met de nieuwe beleidslijn reageerde de NVA in gelijkaardige bewoordingen: “Het belangrijkste aspect is voor ons dat er geen productieverplichtingen komen”.
“Het laatste taboe uit de assurantiewereld wordt tenietgedaan”, vond Carlo de Swart, bestuursvoorzitter van ASR. “Deze trend is zorgelijk. Je kunt je gaan afvragen of onafhankelijkheid nog bestaat.”
De stap van Aegon leidde in eerste instantie wel degelijk tot een koopwoede onder de intermediairverzekeraars. Bekend was al dat Amev zeer actief was in het verwerven van aandelen in assurantiekantoren en ook van Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd was bekend dat zij belangen hadden in intermediairbedrijven.
In augustus kondigde ook ASR aan minderheidsbelangen te gaan nemen in assurantiekantoren. “Als twee partijen via een actief captive-beleid zo nadrukkelijk grip proberen te krijgen op ons enige distributiekanaal, de assurantietussenpersoon, dan kun je niet stil blijven zitten op je stoel”, verklaarde De Swart, verwijzend naar NN en Aegon. “Wat die verzekeraars ook mogen zeggen; die investeringen worden niet gedaan vanwege de mooie blauwe ogen van de tussenpersoon, of omdat een kantoor zo rendabel kan zijn. Natuurlijk niet, men wil via productie-eisen grip op de distributie.” Die minderheidsbelangen moesten worden genomen via een speciaal daartoe op te richten samenwerkingsverband met Fortis en Delta Lloyd. Dat samenwerkingsverband is er nooit gekomen.
Enkele weken later volgde ook SNS Reaal, dat via Hooge Huys ging azen op minderheidsbelangen in tussenpersonen. “Als elke captive of participatie van Aegon en NN zichzelf als zodanig bekend zou maken, kon de kaart van Nederland er wel eens heel oranje en blauw uitzien”, verklaarde topman Gerard van Olphen, die beweerde geen productieafspraken te maken met captives. “Hoe beter je de commerciële ondersteuning van het intermediair invult, hoe meer effect dat heeft op de relatie, dan wel binding met de tussenpersoon. Je legt hem niets op, maar je dwingt het toch min of meer af door je manier van werken”, aldus Van Olphen. “Dat betekent concreet dat tegenover onze inspanningen wel een bepaalde productie moet staan; we zijn tenslotte geen Novib voor tussenpersonen. Het gaat ons vooral om het commerciële gewin.”
Uitgewoed
Vier jaar na dato lijkt de koopgekte onder verzekeraars te zijn uitgewoed. “De laatste tijd is er geen kantoor meer opgekocht”, zo liet ex-NN-topman Bert Richaers vorige zomer nog weten. Een belangrijke rol zal daarbij spelen dat de afgelopen jaren een aantal captives en kantoren die stevig leunden op financieringen van verzekeraars failliet zijn gegaan, wat het imago van de bedrijfstak niet bepaald ten goede is gekomen.
Begin vorig jaar maakte Fortis ASR aan de directies van de werkmaatschappijen bekend dat zij voorlopig moesten afzien van participaties in tussenpersonen. “We hebben geen expliciete stop afgekondigd, maar we zijn er wel zeer terughoudend mee”, zei woordvoerder Johan van der Schoot. “Binnen Fortis ASR wordt hooguit nog een belang in een kantoor genomen uit defensieve overwegingen, als de tussenpersoon overlijdt of iets dergelijks. Maar het actieve Amev-beleid is stopgezet. We verkopen nu eerder belangen dan andersom.”
Ook SNS Reaal en De Goudse zagen participeren niet meer als een dagtaak. Goudse-topman Franswillem Briët verwoordde de nieuwe trend als volgt: “Iedereen doet wel eens mee met modetrends. We hebben het nemen van belangen in intermediairbedrijven het afgelopen jaar grondig tegen het licht gehouden en besloten er geen belangen meer in te nemen. Voorzover wij op dat vlak posities hadden, zijn die afgebouwd”, aldus Briët.
Aegon en NN lijken nu nog de enige maatschappijen te zijn die doorgaan met het overnemen van kantoren, zij het in een lager tempo dan vier jaar geleden.
2000
– Overnamegolf verwacht na deelname van Aegon in Kamerbeek Meeùs Groep- Club van contra-experts tergt Nivre met gevecht om titel- Verzekeraar Reaal gaat op in SNS Bank- Verzekeringskamer werpt zich op als toezichthouder intermediair- Cursist dupe van faillissement SAC- Eerste verzekeraar uit top-5 voert niet-rokerstarief in- Toezichthouder neemt roer bij verdacht Verzekerd Keur- Verzekeraars houden Behaenk-groep overeind- Wellowell voor de draad met twaalf deelnemers- Hypotheek ABN Amro niet meer via intermediair

Reageer op dit artikel