nieuws

Overheid stapt in terreurpool

Archief

Demissionair minister Hoogervorst (Financiën) heeft de Tweede Kamer laten weten dat de overheid de nog uit te werken terreurpool steunt. Naast een dekkingscapaciteit van (her)verzekeraars van e 700 mln wil de overheid – tegen premiebetaling – garant staan voor een bedrag van maximaal e 1 mld.

Met het Verbond van Verzekeraars en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) wordt nu verder onderhandeld over de praktische invulling van de pool, die voorlopig de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terreurschade heet.
De pool bestaat uit drie ‘lagen’: verzekeraars dekken de eerste e 400 mln aan terreurschade; herverzekeraars nemen de volgende e 300 mln voor hun rekening en de overheid staat garant voor de laatste laag, die zal variëren van e 300 mln tot e 1 mld. Komt de marktschade boven het maximum, dan moet de overheid ingrijpen via een uitbreiding van de Noodwet financieel verkeer. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de verplichtingen van de verzekeraars dan worden beperkt, zodat de branche niet aan de eigen verplichtingen ten onder gaat. Een aanpassing van deze wet is ook nodig voor bestaande levensverzekeringen, waarvan de dekking niet tussentijds kan worden gewijzigd.
De PVK gaf naar aanleiding van een onderzoek onder verzekeraars al aan dat er een discrepantie is ontstaan tussen de dekking die verzekeraars bieden en de mate waarop die risico’s zijn afgedekt bij herverzekeraars. Verzekeraars overwegen de dekking op particuliere en mkb-polissen voor schade door terroristische aanslagen per 1 januari in te perken of te schrappen, omdat die risico’s onvoldoende zijn afgedekt bij herverzekeraars.

Reageer op dit artikel