nieuws

Ouderenbond wil eigen aanvullende polissen

Archief

De ouderenbond Unie KBO overweegt de leden bij de invoering van de basisverzekering eigen aanvullende ziekenfondsverzekeringen te bieden.

Unie KBO stelt dat veel 65-plussers moeite hebben een aanvullende polis te sluiten. “We begrijpen dat de verzekeraars hen vaak niet of tegen een hogere premie accepteren”, zegt woordvoerder Arno Heltzel. “We beseffen dat het om brandende huizen gaat. Dat neemt echter het probleem voor de 65-plussers niet weg. Vooral nu het kabinet bezuinigen wil, zien veel ouderen de bui hangen en willen ze een (uitgebreidere) aanvullende polis sluiten. Het is een oud probleem dat nu weer actueel is.” Unie KBO wil daarom bekijken of het zinvol is om bij de invoering van de nieuwe basisverzekering de leden een mantelcontract te bieden voor de aanvullende ziekenfondsverzekering. De bond werkt op het gebied van autoverzekeringen al samen met FBTO. Unie KBO heeft 260.000 leden.
Agnes Kant van de SP heeft inmiddels in de Tweede Kamer vragen gesteld over “de uitsluiting” van, dan wel “de beperkte toegang” voor 65-plussers. Kant heeft hierover al eerder vragen gesteld. Destijds antwoordde de minister dat het de verantwoordelijkheid van de verzekerden zelf is om wel of geen aanvullende verzekering te sluiten.

Reageer op dit artikel