nieuws

Organisatie Financial Planners werkt samen met MoneyView

Archief

De Vereniging Federatie Financial Planners (VFFP) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met MoneyView Research. Het gaat in eerste instantie om het gebruik door VFFP-leden van de Aequos Database van MoneyView.

Volgens de VFFP wordt de aandacht voor het productadvies steeds belangrijker. “Zo is bijvoorbeeld voor het maken van een juist offertevergelijking voor een levensverzekering een diepgaand inzicht in de kostenstructuur van het product noodzakelijk. Niet alle kosten die gedurende de looptijd in rekening kunnen worden gebracht, worden namelijk standaard in de offerte betrokken.”
De VFFP wijst er op, dat de adviseur dit kan ondervangen door de voorbeeldpercentages in de offertes te corrigeren. “Welke correctie dat is, hangt af van het product en kan tot forse verschillen in eindwaarde leiden. Deze informatie is in de MoneyView Aequos Database snel terug te vinden.”
Opleidingen
In een gezamenlijke bekendmaking stellen beide partijen, dat zij deze overeenkomst zien als “een eerste aanzet voor een intensievere samenwerking”. Er zijn ook al vergevorderde plannen om de expertise van MoneyView in te zetten binnen het kader van de education permanente van de VFFP. Gesproken wordt over opleidingen op het gebied van Beleggingsfondsen, juiste offertevergelijking en praktijktrainingen over “de integratie van productinformatie in de advisering”.

Reageer op dit artikel