nieuws

Opleiding voor commercieel medewerker moet op de schop

Archief

De mbo-opleiding ‘Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen’ moet worden vernieuwd. Er moet meer aandacht komen voor praktische en sociale vaardigheden. Dat stelt Ecabo naar aanleiding van een onderzoek.

Op basis van een arbeidsmarktonderzoek heeft Ecabo in samenwerking met het onderwijskundig bureau Edutec de veranderingen in de branche, en met name de gevolgen voor de beroepsbeoefenaren, in kaart gebracht. Het rapport beschrijft een groot aantal trends: e-business en telebankieren hebben hun intrede gedaan, baliewerkzaamheden verdwijnen, de ontwikkelingen in de markt vragen om nieuwe, vaak complexere bank- en verzekeringsproducten, et cetera.
Op basis van dit onderzoek komt Ecabo tot de conclusie dat de eisen die aan de commercieel medewerker gesteld worden zeer snel veranderen. De medewerker zou vooral advies- en verkoopvaardigheden in huis moeten hebben. “De medewerker wacht niet langer achter de balie op een vraag van een klant, maar kiest voor een pro-actieve benadering. Daarbij wordt hij steeds meer afgerekend op de omzet die hij genereert.”
Kerntaken
Ecabo heeft deze uitkomsten verwerkt in een nieuw beroepscompetentieprofiel. Het competentieprofiel is niet alleen van toepassing op medewerkers bij banken en verzekeraars, maar is eveneens geschikt voor de medewerker op het assurantiekantoor.
Het profiel omvat vijf kerntaken, waarbij het verkopen en adviseren voorop staat. Andere kerntaken zijn: het actueel houden van kennis; relatiebeheer; communicatie en promotie; beoordelen; accepteren en claimbeoordeling en administratieve afhandeling. Deze vijf kerntaken zijn uitgewerkt tot kernopgaven.
Het rapport beschrijft wat de commercieel medewerker doet, met welke mensen hij te maken heeft en welke middelen, methoden en materialen gebruikt worden. Daarnaast besteedt het rapport aandacht aan de problemen en dilemma’s – de zogeheten kritieke elementen in het werkproces – waarmee de commercieel medewerker geconfronteerd kan worden.
Praktijk
“In de praktijk op de scholen zullen deze vaardigheden vooral door middel van simulaties onderwezen moeten worden”, vertelt adviseur Roland Loos van Ecabo. “Kennis is nog steeds heel belangrijk, maar niet meer leading.”
“Docenten zullen er aan moeten wennen dat ze niet meer vanachter hun bureau kunnen uitleggen hoe een verkoopgesprek in zijn werk gaat. De docent zal veel meer een coachende rol krijgen”, is de mening van Loos. Ook zullen er meer gastdocenten uit de praktijk aan het woord moeten komen op de opleidingen.
Loos verwacht verder dat door de veranderde vorm van lesgeven, de beroepspraktijkvorming (voorheen stages) beter zullen verlopen. “De student komt veel beter beslagen ten ijs dan voorheen. Men zal natuurlijk wel rekening moeten houden met het feit dat deze jongens en meisjes nog in een leersituatie verkeren. Het gebeurt maar al te vaak dat stagebedrijven de stagiaires als goedkope arbeidskrachten gebruiken.”
Dat medewerkers van assurantiekantoren nog vaak naar de Assurantie B-opleiding toegestuurd worden terwijl ze al een mbo-opleiding op zak hebben, wijt Loos vooral aan de onbekendheid bij assurantiekantoren wat de mbo-opleiding inhoudelijk biedt. “Daar is voor ons dus nog een schone taak weggelegd. Verder zijn we zowel met Nibe-SVV als met de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) in gesprek over de B-opleiding. Het is de bedoeling dat wij gezamenlijk iets ontwikkelen dat een zelfde kwaliteit biedt als de B-opleiding, waardoor assurantiekantoren deze mensen ook zonder die opleiding in dienst nemen.”
De ontwikkeling van de vernieuwde opleiding is reeds gestart. Het wachten is nog wel op de goedkeuring van het ministerie van Onderwijs. Momenteel liggen de adviezen van de Ecabo bij de Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt (ACAO). “Dat is een vrij lang traject, maar we verwachten dat zij hun goedkeuring zullen geven. Dan kunnen wij vanaf het cursusjaar 2003/2004 de vernieuwde opleiding aanbieden.”

Reageer op dit artikel