nieuws

Openbare domheid intermediair

Archief

Graag wil ik mijn verbijstering uitspreken over de openbare domheid van de kant van het intermediair, zoals zo treffend is verwoord in het Commentaar van AM-nr.11. Verzekeraars timmeren aan de weg. Zij zoeken voor hun bedrijven alle mogelijkheden waarmee zij groei kunnen realiseren. Wilt u ze dat verwijten? Hierbij wijken zij nogal eens van de belangen van de tussenpersoon af, of zij zetten de tussenpersoon zelfs onder druk. Dat is niet leuk, maar is dat verwijtbaar? Of is het slechts, vanuit de zienswijze van de tussenpersoon strontvervelend? Het lijkt het zelfde maar er zit nogal wat verschil in. En wat doen tussenpersonen en hun organisaties? Huilen, jammeren en klagen dat het niet naar hun zin gaat. Laat mij u eens een suggestie aan de hand doen.

Het is mijn stokpaardje, maar tussenpersonen doen er goed aan om zich nu eindelijk eens op hun positie te beraden. Om eens degelijke beleidslijnen voor de toekomst op langere termijn uit te zetten. Zolang zij met provisie willen werken, veroordelen zij zichzelf tot een ondergeschikte rol jegens de verzekeraar want als die wat anders bedenkt heeft de tussenpersoon een probleem. Hij heeft zich voor zijn directe inkomen en voor de waarde van zijn portefeuille afhankelijk gemaakt van de verzekeraars. Want daar klaagt u uiteindelijk toch over, samen met de standsorganisaties?
Wanneer tussenpersonen hun inkomsten uit andere bronnen verwerven en de provisie van de verzekeraar niet meer nodig hebben, verbreken zij acuut de machtspositie van de verzekeraars en is het de tussenpersoon die de markt bepaalt. De hele economie is in de afgelopen veertig jaar gigantisch veranderd door andere inzichten, nieuwe marktconcepten en ga zo maar door. Die veranderingen gaan steeds harder. Ook de assurantietussenpersoon heeft de vakslager en de melkboer voor de supermarkt verruild. Alleen wil diezelfde assurantietussenpersoon voor zijn nering alles bij het oude houden en dat zal hem uiteindelijk fataal worden. Dat is uiteraard zijn goed recht, zijn vrije keuze, maar dan ook niet huilen als het resultaat tegen valt.
Afijn, mijn advies: schei uit met bibberen, hou eens op met dat gejank en zie de realiteit in de wereld eens onder ogen. Kansen te over, maar dan moet je wel durven vernieuwen. En als je de fantasie niet hebt (bolhoeden worden inmiddels niet meer gedragen?) dan moet je je wenden tot hen die wél fantasie hebben. B.A. van de Wal, Het Cirkel Innovatief, Son en Breughel.

Reageer op dit artikel