nieuws

OOM Verzekeringen introduceert Global Traveler-verzekering

Archief

OOM Verzekeringen heeft haar verzekeringspakket voor personen die voor kortere of langere duur in het buitenland verblijven, uitgebreid. Het wordt nu op de markt gebracht onder de nieuwe verzamelnaam Global Traveler.

Behalve een meer uitgebreide ziektekostendekking zijn twee nieuwe aanvullende verzekeringen geïntroduceerd: voor aansprakelijkheid en inboedel. Voor reis, ongevallen en molest konden al aanvullende verzekeringen worden gesloten.
De Global Traveler-verzekering (met één l) vervangt de Global Care-producten voor Nederlanders die voor korte of langere tijd naar het buitenland vertrekken: de Global Youth, Global International, Global Traveller en Global Citizen. Er is nu één product voor alle doelgroepen. De Global Visitor, een verzekering voor buitenlanders die tijdelijk in Nederland verblijven, blijft bestaan en zal in november worden aangepast.
Modulair
Kenmerken van de nieuwe Global Traveler-verzekering zijn dat de verzekering flexibel is en modulair opgebouwd. “De basis is ziektekosten. Daarbij bestaan vier mogelijkheden: kort- of langlopend en standaard of uitgebreide dekking”, aldus directeur Jelle Visser.
Verder is het mogelijk te kiezen voor dekking in de hele wereld of dekking exclusief de Verenigde Staten en Canada. Projectmanager Nelleke de Boer: “Voorheen hadden we de wereld onderverdeeld in drie regio’s, gebaseerd op het kostenniveau van de gezondheidszorg ten opzichte van Nederland. Maar de kosten groeien wereldwijd steeds meer naar elkaar toe. Alleen in de VS en Canada zijn de prijzen minimaal tweemaal zo hoog als hier. Daarom hebben we voor deze twee landen nog een apart premieniveau vastgesteld. Bovendien was het werken met drie regio’s nogal bewerkelijk en niet handig”.
Als aanvulling op de ziektekostendekking kan worden gekozen uit een ongevallen-, aansprakelijkheids-, molest-, inboedel- en reisverzekering. Visser: “Er is geen enkele verzekeraar die deze producten allemaal aanbiedt aan mensen die naar het buitenland vertrekken. Als enige bieden wij ook de mogelijkheid de dekking gedurende de looptijd aan te passen. Iemand die als au pair in Frankrijk werkt, wil daar bijvoorbeeld ook op vakantie. Dan kan voor die periode een reisverzekering worden gesloten”.
De Nederlandse markt heeft nog veel potentie: “De laatste vijf jaar is er veel veranderd; nu gaan veel meer mensen naar het buitenland dan toen. Wel sluit men vaak op het allerlaatste moment nog een ziektekostenpolis. Wij spelen daar wel op in en kennen bijvoorbeeld geen wachttijd bij ingang van de verzekering. Men moet zich echter wel realiseren dat er een acceptatieprocedure plaatsvindt; een ziektekostenverzekering is nu eenmaal geen reisverzekering waarbij één telefoontje voldoende is om je te verzekeren.”
Tussenpersonen
Via internet maakt OOM het de tussenpersoon makkelijker bij het aanvragen van een verzekering. Het aanvraagformulier en de voorwaarden kunnen van de site worden gedownload. Visser: “Internet maakt het mogelijk om al onze tussenpersonen tegelijkertijd uitgebreid te informeren. Het is ook niet zo dat wij sterk onderscheid gaan maken in de ondersteuning van onze tussenpersonen. Al onze ziektekostentussenpersonen hebben een informatiemap over het nieuwe product ontvangen. Wel geven wij het grotere intermediair trainingen voor dit nieuwe product en een trainingsmap.”
Andere ziektekostenverzekeraars zien OOM volgens Visser niet als een concurrent: “Zorgverzekeraars vinden het prettig dat zij zich op hun core-business kunnen blijven richten; mensen die naar het buitenland gaan, kunnen zij een verzekering van OOM aanraden. Die verzekeraars vormen meteen een belangrijk deel van ons intermediair.”
Expats
Nederlanders die voor een tijdje in het buitenland gaan werken, worden vaak door de werkgever aan hun lot overgelaten als het op verzekeringen aankomt, vindt Visser: “Veel expats moeten alles zelf regelen. Daarnaast is er geen enkele verzekeringsmaatschappij die zo’n volledige dekking biedt. De nieuwe Global Traveler-verzekering voorziet ook op dat gebied in een behoefte.”
De verzekeringen van OOM zijn een uitkomst voor iedereen die voor langere tijd op reis gaat. Visser: “Zij hoeven hun Nederlandse ziektekostenverzekering niet meer aan te houden als ze weg gaan. Als je ziek wordt in het buitenland en je had geen ziektekostenverzekering, hoeft een verzekeraar je bij terugkomst niet te accepteren. Dus je moet als reiziger een ziektekostenverzekering hebben. De verzekeringen van OOM geven een ‘normale’ dekking wereldwijd.”
Om je bij OOM te kunnen verzekeren, hoef je echter niet noodzakelijk een maandenlange wereldreis te gaan maken. De Boer: “Hoe lang je op reis gaat, maakt voor ons niets uit Wel ben je altijd minimaal een maand premie verschuldigd. Overigens geven wij ook dekking in Nederland, van dertig dagen voor het vertrek tot dertig dagen na terugkomst. Iemand die op wereldreis gaat en zijn baan opzegt, is ook niet meer via het ziekenfonds verzekerd. In de periode tot vertrek heeft hij dan met een OOM-polis toch dekking.”
Jelle Visser: “Als enige bieden wij ook de mogelijkheid de dekking gedurende de looptijd aan te passen”.

Reageer op dit artikel