nieuws

OOM verbetert technisch resultaat ziektekosten

Archief

Bij OOM daalde vorig jaar het brutopremie-inkomen van e 8,5 mln naar e 7,9 mln, terwijl het verzekeringstechnisch resultaat steeg van e 0,6 mln naar e 0,8 mln.

Dat vorig jaar bij OOM het technisch resultaat in ziektekosten verbeterde, is mede te danken aan het feit dat OOM het aandeel in een ziektekostenpool heeft gehalveerd. OOM-directeur Jelle Visser wil over de aard van deze pool niets zeggen. Hij benadrukt voorts dat de resultaten van een special-riskverzekeraar als OOM altijd nogal grillig zijn. OOM, dat gelieerd is aan Aegon, voert ziektekostenpolissen voor mensen die ons land binnenkomen en ons land uit gaan, en voor mensen die zich elders moeilijk kunnen verzekeren. Vorig jaar september werd voor Nederlanders in het buitenland de Global Traveler gelanceerd. Sinds kort kan deze polis, net als de Global Visitor (voor buitenlanders in ons land) online worden aangevraagd via www.oomverzekeringen.nl. De ziektekostenpolissen zijn ondergebracht in de verzekeraar Global Care.
OOM Schadeverzekering had een brutopremie-inkomen van e 4,44 (4,45) mln en een technisch resultaat van e 1,7 (1,5) mln. De verzekeraar voert polissen voor brand, vandalisme, en ongevallen. Ook heeft OOM een grafmonumentenpolis. Eind 2000 droeg de verzekeraar de aov-portefeuille, die slechts een paar honderd polissen omvatte, over aan Aegon.
OOM Molest, de verzekeraar van groot molest, had een brutopremie-inkomen van e 0,12 (0,04) mln en een technisch resultaat van e 0,09 (0,02) mln.
Het totale brutopremie-inkomen van OOM bedroeg e 12,4 (13,0) mln en de totale omzet e 13,4 (14,1) mln. Het totale technisch resultaat kwam uit op e 2,6 (2,2) mln en het resultaat voor belastingen op e 3,4 (2,8) mln. OOM maakte een nettowinst van e 2,6 (2,2) mln.

Reageer op dit artikel