nieuws

OOM past Global Vistor aan

Archief

De Global Visitor, een ziektekostenpolis van OOM voor buitenlanders die tijdelijk in ons land verblijven, is gewijzigd.

Sinds deze week maakt OOM bij de Global Visitor geen onderscheid meer tussen mensen die vanuit het dekkingsgebied Europa ons land binnenkomen of die vanuit de rest van de wereld ons land binnenkomen. Hierdoor is nu altijd het vervoer van het stoffelijk overschot verzekerd (maximumdekking # 10.000). Voorheen gold dit uitsluitend voor de werelddekking. Zoals reeds aangekondigd (zie AM 14 pag 26) is de verzekeringsduur voor mensen tot zeventig jaar opgerekt van zes maanden tot een jaar. De dagpremie die ( 4 was voor de Europadekking en ( 5 voor de werelddekking, is nu # 2 per dag voor verzekerden tot 70 jaar en #7,5 per dag voor verzekerden van zeventig tot 79 jaar.
OOM brengt sinds deze week alle polissen en offertes uit in euro’s. Ook zijn alle brochures vernieuwd.

Reageer op dit artikel