nieuws

Ook Noorderkroon redt het niet

Archief

Na Breggeman Groep en Heijloo & Molkenboer is een derde captive van Delta Lloyd ten onder gegaan. Op verzoek van de directie zelf is het faillissement uitgesproken over Noorderkroon Financieel Adviesgroep (Almere). Zo’n 85 medewerkers verliezen hun baan.

Delta Lloyd belooft “zo veel mogelijk te proberen om de Noorderkroon-werknemers elders binnen het concern werk te bieden”. Algemeen directeur René Smit (39) van Noorderkroon wil echter geen valse hoop wekken. “Ik ben terughoudend in het in vooruitzicht stellen van banen. Wel heeft het personeel, dat zich uit de naad heeft gewerkt voor dit bedrijf, nu de grootste prioriteit.” Of Smit zelf in dienst treedt van Delta Lloyd, is nog niet duidelijk. “Geen idee. Ik ben nu met Noorderkroon bezig.”
Smit nam begin september het roer over van Paul van Weerdenburg, die eerder de sanering (tot aan het faillissement) leidde van intermediairbedrijf Heijloo & Molkenboer, voor 30% eigendom van Delta Lloyd. Volgens Smit, terzijde gestaan door de van SNS Reaal afkomstige commercieel directeur André van der Windt (35), is van een bewuste sanering bij Noorderkroon geen sprake geweest. “We hebben er alles aan gedaan om het hoofd boven water te krijgen. We zijn aan een enorme reorganisatie begonnen, die ook het nodige geld vraagt. Zoiets ga je niet in met het stiekeme idee om toch de stekker eruit te trekken.”
Reorganisatie
Noorderkroon was tot voor kort volledig gericht op de verkoop van levensverzekeringen die werden gefinancierd door het deblokkeren van bedrijfsspaargelden. Verzadiging van de markt en minder gunstige belastingregels brachten de klad in de omzetsuccessen van midden jaren negentig. Het bedrijf zou omgevormd moeten worden naar een verkooporganisatie “gericht op pensioencommunicatie voor werknemers”.
Volgens Smit heeft de tijd daarvoor ontbroken. “Er zijn grote stappen gezet. Zo is het personeelsbestand in korte tijd teruggebracht van 150 (fte) naar 75 en zijn, mede daardoor, de kosten drastisch verminderd. Voor de financiering blijf je echter afhankelijk van de aandeelhouder. Als dat stopt, is het toekomstperspectief weg.”
De faillissementsaanvraag betreft de vennootschappen Noorder Kroon Verzekeringen en Noorder Kroon Teleservices. Noorder Kroon Verzekeringen is, vanwege de statutaire zetel in Sneek, door de rechtbank in Leeuwarden failliet verklaard. De vennootschap Teleservices heeft het vonnis van de Zwolse rechter mogen vernemen. Tot gezamenlijk curator is mr. Werner uit Harderwijk benoemd.
Korte historie
Noorderkroon Financieel Adviesgroep werd in 1992 opgericht door Maarten Snels en Roland Veenhuizen. Bedrijfsspaarregelingen, en het daaraan verbonden deblokkeren van spaargelden voor premies voor levensverzekeringen, maakten het bedrijf groot. Noorderkroon maakte ook als een van de eerste op grote schaal gebruik van een callcenter, dat consumenten bij voorkeur in de avonduren telefonisch tot afspraken met adviseurs probeerde te bewegen.
In hoogtijdagen telde Noorderkroon tweehonderd vaste medewerkers – waarvan vijftig adviseurs – en driehonderd (parttime)telemarketeers. De bedrijfswinsten liepen in de jaren 1996 tot en met 1998 op van ( 1 mln tot ( 8 mln, bij een provisie-omzet van ( 55 mln (in 1998).
In 1999 kwam de ommekeer. Smit wil geen exacte cijfers noemen, maar stelt dat in dat jaar een “aanzienlijke lagere winst” werd behaald. De oprichters Snels en Veenhuizen namen – achteraf bezien – de juiste beslissing. Zij verkochten in dat jaar 35% van de aandelen aan Ohra voor het indrukwekkende bedrag van ( 37 mln, met een optie tot verkoop van de overige 65%. Die verkoop volgde een jaar later aan Delta Lloyd, dat kort daarvoor Nuts Ohra had overgenomen. De koopsom voor de resterende 65% van de aandelen is nooit bekend geworden.
Vorig jaar leed Noorderkroon een verlies van “enkele miljoenen” bij een provisie-omzet van zo’n ( 40 mln. Bij zusterbedrijf Breggeman werd in november door interim-directeur Harrie Penders het licht uitgedaan. Volgens Frank Elion, bij Delta Lloyd verantwoordelijk voor deelnemingen in intermediairbedrijven, wachtte Noorderkroon geen zelfde lot. “Nee, Noorderkroon is een heel ander bedrijf. Het bedient bredere doelgroepen, wordt beter geleid en is professioneler dan Breggeman. (…)Plannen tot sluiting zijn er absoluut niet”, aldus Elion toen.
Tien maanden later zien Delta Lloyd en de Noorderkroon-directie geen andere uitweg meer dan het faillissement. “We zien geen rendabele bedrijfsvoering op lange termijn. Er was een tegenvallende omzet en geen perspectief meer”, zo verwoordt Hans Koeleman het standpunt van Delta Lloyd.
Roland Veenhuizen en Maarten Snels verkochten op dertigjarige leeftijd voor ( 37 mln Noorderkroon-aandelen aan Ohra.

Reageer op dit artikel