nieuws

Ook Amev en Zurich bieden dekking ‘sturende werknemer’

Archief

In de afgelopen weken is het aantal schadeverzekeraars dat een antwoord heeft ontwikkeld op het ‘Arena-arrest’ van de Hoge Raad, verder toegenomen. Zo hebben recentelijk Amev en Zurich het met hen samenwerkende intermediair geïnformeerd over hun oplossingen.

In AM 21 stond op de voorpagina en op pag. 24 een overzicht van de op dat moment bekende producten in antwoord op het Arena-arrest. Hieronder de oplossingen van twee nieuwe volgers.
Amev (ASR Groep) heeft sinds kort de Schadeverzekering voor de bestuurder/werknemer (SVB); “een directe verzekering met secundaire dekking”. Voor motorrijtuigen van de zaak waarvoor rijbewijs A of B (E) vereist is, geldt een premie van # 45 per object, in geval van ‘rijbewijs C’-motorrijtuigen en voertuigen waarvoor geen rijbewijs verplicht is: # 35.
Bij de dekking voor zakelijke ritten in eigen auto’s van de werknemers, hanteert Amev in haar premiestelling een kilometragetarief. Uitgangspunt is het totaal aantal door werknemers gedeclareerde kilometers. Het premietarief is: tot 5.000 km # 20, tot 10.000 km # 30, tot 15.000 km # 40.
“Voor bijzondere risico’s zoals wagenparken van alleen internationaal transport, garagebedrijven of bepaalde risicogroepen (taxi’s, lesauto’s, koeriersdiensten en autobussen) moet de premie worden aangevraagd”, aldus Amev.
Zurich
Het antwoord van Zurich bestaat uit de per 1 november geïntroduceerde Schadeverzekering Inzittenden (SVI). Deze verzekering dekt zowel materiële als immateriële schade tot een bedrag van # 1 mln per gebeurtenis per motorrijtuig voor alle inzittenden en kent een eigen risico van # 100 bij zaakschaden.
De Zakenrit SVI (voor zakenritten van werknemers in andere motorrijtuigen dan die van de werkgever, dus meestal hun eigen auto) kan bij Zurich alleen in combinatie met een wagenparkverzekering worden gesloten. De Zakenrit SVI is uitsluitend van toepassing op de bestuurder. Een zakenrit die begint vanaf het huisadres van de werknemer valt binnen de dekking; regulier woon-werkverkeer is onder deze polis niet gedekt.
De SVI van Zurich is niet beschikbaar voor taxi’s, koeriersdiensten, auto’s die worden gebruikt voor verhuurdoeleinden en motorrijtuigen die zijn ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen.
Het premietarief voor de volledige SVI is: geel kenteken (t/m vijf inzittenden) # 45, grijs kenteken (t/m drie inzittenden) # 30, kleinbus (max. acht inzittenden) # 80, werk- en landmaterieel alsmede tractoren en landbouwmachines # 65, motoren # 80. De overige tarieven zijn op aanvraag.
Voor de Zakenrit SVI van Zurich geldt een minimale premie van # 125. Hier zijn de premies gebaseerd op het totaal aantal werknemers, uitgedrukt in fte’s (volledige banen). Bij 1 t/m 74 fte’s is de premie # 12,50 per fte; bij 75 t/m 149 # 10 per fte; bij 150 t/m 250 fte’s # 7,50 per fte, en boven 250 fte’s moet de premie worden aangevraagd.

Reageer op dit artikel