nieuws

Ontwikkelingshulp in verzekeringsonderwijs

Archief

Dick de Jong. docent verzekeringsleer en recht aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Rotterdam, heeft sinds een paar jaar een nieuwe roeping: het Poolse verzekeringsonderwijs naar een hoger niveau tillen. Volgens hem is er in Oost-Europa een enorme behoefte aan gespecialiseerde docenten uit Nederland en Duitsland. Zijn gedrevenheid laat zich dan ook het beste omschrijven als ‘ontwikkelingshulp’ op verzekeringsgebied.

In 1996 week Dick De Jong, docent verzekeringsleer en recht aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Rotterdam. voor zijn wintersportvakantie uit naar Polen, nadat de sneeuw was ‘weggeföhnd’ in Oostenrijk. Hij kwam bij toeval terecht in het Reuzengebergte (ca. 70 km van de Duitse en 25 km van de Tsjechische grens) en was op slag ‘verliefd’. “Je wilt als Nederlander nu eenmaal wat je thuis niet hebt en dat waren in dit geval de prachtige bergen.”
In de daaropvolgende zomer keerde hij al terug en kocht er een huis. Vrij snel daarna legde hij de eerste contacten met een met de HES vergelijkbare economische hogeschool in de provinciehoofdstad Jelenia Gora, het voormalige Hirschberg, om te kijken of er tot een of andere vorm van samenwerking kon worden gekomen. “Een geval van beroepsdeformatie”, beaamt De Jong ruiterlijk. “Ik vind het nu eenmaal ontzettend leuk om mensen iets bij te brengen van het prachtige verzekeringsvak.” Al voegt hij er eerlijkheidshalve aan toe dat hierbij ook persoonlijke belangen meespelen. “Ik wil me na mijn pensionering volgend jaar definitief in Polen gaan vestigen en dan is het prettig om naast de vele vrije tijd ook nog wat zinnigs om handen te hebben. Ik ben nu eenmaal geen man om achter de geraniums te gaan zitten, zelfs al zijn het Poolse.”
Samenwerkingsverband
Zijn bezoek kwam voor de Poolse onderwijsinstelling op het juiste moment. Men was met name geïnteresseerd in een cursus Riskmanagement. Eenmaal terug in Nederland ging De Jong meteen aan de slag. Hij ontwikkelde mede op basis van de bestaande cursus Riskmanagement aan de HES een Poolse versie, en gaf van februari tot mei 1999 in Polen de helft van de colleges voor deze 24 uur tellende opleiding in het Duits, ondersteund door een Poolse tolk. Het vormde het begin van een samenwerkingsverband tussen zes hogescholen in Polen, Tsjechië (in Liberec en Mlada Boleslav, de eigen hogeschool van Skoda), Duitsland (in Görlitz en Kaiserslautern) en Nederland, die volgend jaar definitief haar beslag moet krijgen.
Inmiddels zijn er ook contacten met een hogeschool in Oost-Polen (Olsztyn), een hogeschool in Rusland (in Kaliningrad, tegen de Poolse grens) en één in Almaty (Kazachstan), terwijl nog naar een partner in Groot-Brittannië wordt gezocht.
Europese Unie
Volgens De Jong kijkt men in Oost-Europa reikhalzend uit naar ondersteuning vanuit het Westen op het gebied van de financiële dienstverlening in de meest brede zin van het woord. Dit vooral met het oog op de voorgenomen toetreding tot de Europese Unie, waarvoor doorgaans een grootschalige aanpassing van de financiële markten vereist is en dus ook van de diverse vakopleidingen in die sector.
“Door onder meer gespecialiseerde docenten uit Nederland en Duitsland beschikbaar te stellen, kunnen we de hogescholen in Oost-Europa behulpzaam zijn bij de voorbereiding van hun onderwijs hierop. Het is uiteraard de bedoeling dat zij het op den duur zelf kunnen. Bovendien kunnen wij op termijn mogelijk iets van hen leren, zoals over de marketing van diensten en producten in Oost-Europa, wat om een aparte aanpak vraagt”, aldus de HES-docent, die inmiddels in Polen voor het derde achtereenvolgende jaar college heeft gegeven. “Je ziet de belangstelling voor onze colleges per jaar toenemen. Inmiddels worden ze gevolgd door zo’n zventig studenten.”
Moeilijk
Het werk van De Jong blijft allesbehalve beperkt tot het geven van de gastcolleges. Als ‘spin in het web’ ligt de gehele coördinatie van het samenwerkingsverband op zijn bordje. Hij legt contacten met hogescholen en docenten over de onderlinge uitwisseling van kennis en mankracht en organiseert – net als voor de Nederlandse studenten – ook de excursies naar het buitenland (Londen, Berlijn, Wenen). Bovendien was hij vorig jaar november initiatiefnemer én organisator van een succesvol, grootschalig internationaal symposium ‘Togethter into the 21th century’ in Oostvoorne.
Zelf omschrijft hij zijn ‘zendingswerk’ als een moeizame, doch bevredigende klus. “Het geeft ontzettend veel voldoening om de collega’s in Polen op weg te helpen. Bovendien doe je veel persoonlijke contacten op. Al valt het vele, tijdrovende werk en vooral de voortgang in de resultaten lang niet altijd mee.”
“De medewerkers van de hogescholen in Polen en Tsjechië zijn enerzijds ontzettend blij met onze ondersteuning en juichen elk initiatief van harte toe, maar het is aan de andere kant bijzonder moeilijk om boven water te krijgen wat ze nu precies zelf willen. Men stelt zich in het algemeen nogal timide en terughoudend op en komt heel sporadisch met eigen ideeën. Dat schijnt voort te vloeien uit de tijd van het communisme, waarin nu eenmaal weinig ruimte was voor eigen initiatief.” Een tweede knelpunt vormt de taal. “De meeste Polen, ook studenten en zelfs professoren, spreken alleen Pools. En dat terwijl ik zelf die taal niet machtig ben. Sommigen spreken Duits, anderen Engels, maar ik moet de eerste nog tegenkomen die beide talen spreekt. Je hebt dus altijd een tolk nodig. Ook tijdens mijn colleges, die ik zelf in het Duits houd. Extra problematisch is daarbij het vertalen van het vele jargon, wat voor de meeste tolken natuurlijk volstrekt vreemd is”, aldus De Jong.
Weinig sponsors
Ook het zoeken naar financieringen van de vele opleidingsactiviteiten vraagt veel tijd en aandacht van De Jong. Sponsors zijn welkom, want het zal gezien de budgettaire omstandigheden van onderwijsinstellingen in Nederland duidelijk zijn dat de supportactiviteiten van de HES niet uit eigen middelen zijn te financieren. In principe bestaat de HES-inbreng uit ondersteuning in natura: het ter beschikking stellen van kennis en mankracht. Ter illustratie: De Jong combineert zijn buitenlandse colleges met een verblijf in zijn tweede woning en betaalt de reiskosten uit eigen zak. “We hebben dan ook dringend behoefte aan sponsors, zowel aan hen die onze activiteiten financieel willen ondersteunen als in de vorm van mankracht, bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges in Polen en Tsjechië. Om beide redenen zijn voor opleidingsinstellingen, zowel in binnen- als in het buitenland, goede contacten met het bedrijfsleven broodnodig.”
Wat de sponsoring betreft moet het De Jong van het hart dat de Nederlandse verzekeringswereld niet overloopt van enthousiasme. Het ontwikkelingshulpbeleid van de Nederlandse overheid is zeker niet terug te vinden bij de in ons land actieve verzekeraars, makelaarsbedrijven en -andere financiële instellingen. Opmerkelijk is dat driekwart van het budget van het internationale congres in Oostvoorne werd gefinancierd door buitenlandse organisaties, waaronder het Duitse verbond van verzekeraars GDV. Ook Fortis, ING Polen en Praag en Royal Nederland betaalden hieraan mee, terwijl Erasmus ooit de eerste studiereis financieel heeft ondersteund. “In het buitenland hecht men kennelijk veel meer waarde aan dit soort support. Ook het Oostenrijkse verbond van verzekeraars heeft een belangrijk deel van de excursie naar Wenen bekostigd. Persoonlijk ben ik van mening dat je als bedrijfstak op dit punt een zekere morele plicht hebt om anderen die nog niet zover zijn, op weg te helpen om in het zadel te komen. Daarnaast speelt er op lange termijn een financieel belang. De Oost-Europese markt is de verzekeringsmarkt van morgen, die ook Nederlandse verzekeringsbedrijven volop acquisitiekansen biedt, met name op het gebied van levensverzekeringen.”
Dick de Jong: “De Nederlandse verzekeringswereld loopt niet over van enthousiasme voor hulp aan het buitenland”.

Reageer op dit artikel