nieuws

Ongenoegen over plannen kabinet bij intermediair

Archief

De politieke plannen om een einde te maken aan de vrije aftrek van lijfrentepremies en aan de bedrijfsspaarregelingen worden niet met gejuich begroet in de verzekeringsbranche. Eén van de mensen die hun hart willen luchten, is Jean Wijenbergh, “een verontruste tussenpersoon”.

“Als lezer van AM en werknemer van mijn eigen assurantiekantoor heb ik diverse regelingen zien komen en gaan. Het blijkt uit het verleden dat de politiek zich bezighoudt met ‘oogkleppolitiek’: ze nemen slechts maatregelen die op korte termijn hun uitwerking zouden moeten hebben.
Kijk nu naar de spaarloonregeling die klaarligt om in de prullenbak te gooien. Er is bij hoog en bij laag gesuggereerd dat het een regeling zou moeten zijn om onder andere de pensioentekorten op te vangen. In het veld wordt het spaarproduct verkocht met een koppeling naar de lijfrenteaftrek, om zo een voorziening te creëren voor de oude dag. Hierdoor zou mede de druk op de AOW-voorziening wegvallen, want burgers kunnen (gedeeltelijk) in hun eigen pensioen voorzien.
Het is jammer dat de regering nu een algemeen goed wil gebruiken, dat ze zelf in 1994 hebben gecreëerd als stimulans voor werknemers en werkgevers, om het financieringstekort weg te werken. Het zou een middel moeten zijn om de werkgelegenheid te stimuleren. Maar wat lees ik in AM? De Goudse wil stoppen met de ‘Vaste Organisatie’, omdat de kabinetsbeslissingen die onbetaalbaar maken. Hup, weg die banen. Het is toch belachelijk dat er in dit land geleefd moet worden naar de grillen van een regering.
Uitlatingen over het afschaffen van de spaarloonregeling en het laten vervallen van de basisaftrek moeten politici ook eens noemen als er verkiezingen zijn, want dat zijn dan ook plannen die op dat moment aanwezig waren. Dus niet alleen zaken noemen, zoals het wegwerken van files en meer verpleging en meer blauw op straat. Je moet mijns inziens als politicus niet alleen leuke dingen beloven (en niet uitvoeren), maar ook niet leuke dingen noemen (en die wel uitvoeren).
Je geeft de mensen een sigaar uit eigen doos. Ze zouden door het opheffen van de spaarloonregeling direct aan het al dan niet bij elkaar gespaarde eigen geld kunnen komen, en daar dan een ijskast voor kopen om zo de economie te stimuleren. Belachelijk voor woorden! En wat doe je met die mensen die wel gekozen hebben om te sparen voor hun pensioen en dus geen geblokkeerd tegoed hebben? Wat denken ze wel? Ze hebben geen hoge pet op van het Nederlandse volk. De mensen die zich verbonden hebben aan een regeling voor hun pensioen, al dan niet via de spaarloonregeling, die moet je prijzen door hun de belastingaftrek niet af te nemen, maar juist te verhogen.
Ik ben voor een landelijke mailing door de verzekeraars of het Verbond om zo de mensen te bereiken die geraakt worden in hun voortbestaan. Want dat is het, je stoot de mensen het brood uit de mond! Althans voor vier jaar, want we moeten maar weer afwachten wat het volgende kabinet voor ‘leuks’ in petto heeft. Het mooiste zou zijn als er een respecterende werking uit zou kunnen gaan naar de bestaande regelingen. Maar ja, respect voor zaken is er niet, zo bleek bij de invoering van de nieuwe belastingwet 2001 met bijvoorbeeld de oude lijfrenteaftrek.
Ik kan nog pagina’s vol schrijven met ongenoegens over regelingen die ons worden opgelegd. Doe ik niet, is slecht voor de gezondheid.”

Reageer op dit artikel