nieuws

‘Onderwijs’ nog niet akkoord met vernieuwde mbo-opleiding

Archief

De Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt (ACOA) van het ministerie van Onderwijs is niet akkoord gegaan met de voorstellen voor een vernieuwing van de mbo-opleiding Commercieel Medewerker bank- en verzekeringswezen (zie AM nr. 8, pag. 42).

Het overkoepelende orgaan voor mbo-instellingen, Ecabo, moet de zogeheten generieke competenties opnieuw omschrijven. Onder generieke competenties verstaat men onder meer sociale vaardigheden, gedrags- en omgangsvaardigheden.
Roland Loos, senior adviseur bij Ecabo, benadrukt dat het om een formaliteit gaat. “Het is niet zo dat de kwaliteit van de competenties ter discussie staat. We moeten de generieke competenties nog duidelijker omschrijven, zodat ze van toepassing kunnen zijn op andere beroepsgerichte onderwijsinstellingen.” Met de andere overkoepelende onderwijsinstellingen is inmiddels contact opgenomen.
Ondertussen gaat Ecabo gewoon door met het ontwikkelen van de vernieuwde mbo-opleiding. Officieel kan de opleiding pas in het cursusjaar 2003/2004 van start. Ecabo zal de vernieuwde opleiding echter al eerder gaan aanbieden.

Reageer op dit artikel