nieuws

Onderlinge ‘s-Gravenhage houdt resultaat op peil

Archief

De winst van levensverzekeraar Onderlinge ‘s-Gravenhage heeft vorig jaar niet te lijden gehad onder de dalende aandelenkoersen; het eigen vermogen daarentegen wel. De premieomzet van de onderlinge steeg.

De stijging van het brutopremie-inkomen met ruim 5% tot e 77,5 (73,6) mln volgde op twee jaren van omzetdaling. De koopsompremies (voor eigen rekening) stegen met meer dan 10% tot e 31,5 mln. De periodieke premieomzet nam licht toe.
Het verzekerde bedrag steeg met 3,7% tot e 2,9 mld. Tegenover een nieuwe productie van e 289 (193) mln kapitaal stond e 184 (204) mln aan polisverval. Ondanks dat Onderlinge ‘s-Gravenhage achtduizend nieuwe polissen sloot, nam de totale portefeuille met zesduizend af tot ruim 491.000 polissen.
Het resultaat na belastingen steeg licht tot e 18,8 (18,6) mln, onder meer doordat de bedrijfskosten (e 25,3 mln) niet stegen. Van de winst verdeelt de Haagse maatschappij andermaal 95%, oftewel e 18,4 mln, onder de polishouders. De solvabiliteit van Onderlinge ‘s-Gravenhage – volgens algemeen directeur Pieter Loyson “een beetje ons visitekaartje” – bedroeg ultimo 2002 nog 360%, tegen bijna 500% een jaar eerder. Verliezen op aandelen deden het eigen vermogen namelijk met bijna een kwart slinken tot e 129,8 (168,7) mln. Van alle beleggingen vindt nog 12% plaats in aandelen, tegen 17% eind 2001.
Bij Onderlinge ‘s-Gravenhage werkten – samen met schadedochter Neerlandia van 1880 – gemiddeld 297 (288) mensen.
Pieter Loyson: “Solvabiliteit is ons visitekaartje”.

Reageer op dit artikel