nieuws

Onderlinge CNV dit jaar operationeel

Archief

Vóór 1 januari zal de rechtsbijstandverzekeraar voor leden van de vakcentrale CNV operationeel zijn. De financiële bijdrage wordt dan losgekoppeld van de contributie.

Een aantal bonden van de vakcentrale CNV biedt zijn leden rechtsbijstand, die door de eigen juridische dienst wordt uitgevoerd. Omdat de hulp zich niet beperkt tot arbeidskwesties maar ook geldt voor gezinsleden, gaat het om een verzekering en dus moet een verzekeraar worden opgericht. Dit is vastgesteld door de Pensioen- en Verzekeringskamer en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De kwestie sleept al vanaf 1997. Inmiddels staat vast dat de onderlinge, die OWM CNV UA gaat heten, voor 1 januari operationeel wordt.
De rechtsbijstand geldt voor leden van de Bedrijvenbond, de Hout- en Bouwbond, de Algemene Christelijke Politiebond, en sinds 1 juli ook voor de ambtenarenbond CFO. Het CNV verwacht dat vanaf volgend jaar ook andere aangesloten bonden in zee gaan met de verzekeraar. Bij de CNV-bonden zijn in het totaal 360.000 werknemers aangesloten.
De aangesloten leden betalen nu via hun contributie voor de rechtsbijstand. Vanaf volgend jaar moet aan de verzekeraar een apart bedrag worden betaald van rond de ( 25 per jaar.

Reageer op dit artikel