nieuws

‘Omzet NVA-kantoren neemt ruim 13% toe’

Archief

De NVA-kantoren hebben vorig jaar 13,3% meer omgezet dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarlijkse Bedrijfsvergelijkend Onderzoek (BVO) onder de leden.

Volgens de NVA komt een kwart van de omzetstijging voort uit overname van portefeuilles. De provisie-omzet Schade nam toe met 11,7%, Leven met 12,0% en hypotheken met 16,3%. Overige Varia was binnen de sector schade de sterkste stijger: 18,8%.
De intermediairorganisatie plaatst zelf overigens een grote kanttekening bij de BVO-resultaten, uitgevoerd door het Economisch en Sociaal Instituut van de Vrije Universiteit in Amsterdam (ESI-VU): “De uitkomst is opzienbarend, omdat de branche een heel ander, minder positief, beeld laat zien.”
NVA-beleidsmedewerker Tim Schoonbergen wijt de opvallende omzetstijging aan het matige percentage van de leden dat meedeed aan het onderzoek. “Zo’n 11,1% van onze leden heeft dit jaar deelgenomen aan het onderzoek. Bij een dergelijk laag percentage kun je de uitkomsten niet veralgemeniseren.” Overigens doet het deelnemerspercentage nauwelijks onder voor de deelname in 2000: toen deed 11,3% van de leden mee. “In dat licht bezien kun je toch spreken van een flinke stijging van de BVO-deelnemers. Het valt overigens niet uit te sluiten dat juist die ondernemers die actief bezig zijn met de analyse van zichzelf én met de vergelijking met anderen, alleen al op grond daarvan een voorsprong hebben op anderen”, aldus Schoonbergen.
Kostenstijgingen
Uit het onderzoek blijkt verder dat de grote kantoren – meer dan vijftien medewerkers – vorig jaar hun omzet met maar liefst 14,9% zagen stijgen. De kleinste kantoren groeiden met 6,6% het langzaamste.
De totale kosten van een assurantiekantoor namen met 10% toe. Vooral de kleine kantoren (minder dan zeven werknemers) en de grote kantoren hadden met kostenstijgingen te kampen. Bij de eerste groep namen de kosten 15,4% toe en bij de tweede 11,0%.
Uit het bedrijfsvergelijkende onderzoek komt verder naar voren dat de arbeidskosten vorig jaar 10,2% toenamen en de grootste kostenpost voor de BVO-kantoren vormen. De arbeidsproductiviteit – de kantooromzet gedeeld door het aantal werkzame personen – kwam vorig jaar uit op e 85.748; 7,3% meer dan het jaar daarvoor. Van de deelnemende kantoren is 80,2% winstgevend. De kleine kantoren deden het wat slechter en kwamen uit op 66,7%. Het exploitatieresultaat steeg met gemiddeld 31% tot 15,9%.

Reageer op dit artikel