nieuws

Ohra kapt met rechtsbijstand voor echtscheidingszaken

Archief

Ohra schrapt op 1 oktober uit haar gezinsrechtsbijstandpolis de dekking voor echtscheiding. In dagbladen is ten onrechte gemeld dat Ohra de laatste was die een dergelijke dekking bood.

In dagbladen is gesuggereerd dat in het verleden een groot aantal rechtsbijstandpolissen een dekking had voor de (kosten van) rechtsbijstand voor echtscheiding en dat de verzekeraars daar stuk voor stuk van zijn teruggekomen. Dit is niet juist. DAS en Arag hebben de rechtsbijstand voor echtscheiding nooit gedekt. Ook de verzekeraars die zijn aangesloten bij SRK bieden geen dekking voor echtscheiding.
Het komt er op neer, dat op het grootste deel van de rechtsbijstandpolissen nooit zo’n dekking is verleend. In de jaren tachtig heeft de overheid daar wel op aangedrongen, maar de verzekeraars voelden er weinig voor. Wel geven de verzekeraars (vrijwel uitsluitend eenmalig) advies inzake echtscheiding.
Behalve Ohra hebben LAR en Het Anker een dekking voor echtscheiding. Beiden zijn niet van plan die te schrappen. LAR dekt uitsluitend de kosten van de echtscheidingsprocedure. Hierbij geldt een maximum van ( 1.750 per partner. Het Anker, een verzekeraar die vooral schippers in de boeken heeft, geeft na het echtscheidingsvonnis een eenmalige uitkering voor de rechtsbijstandkosten van ( 1.000 per partner.
Te duur
Ohra voert een dekking voor alle juridische kosten die met de echtscheiding te maken hebben, dus niet alleen voor de echtscheidingsprocedure zelf. De vergoeding betreft een maximum van ( 10.000 voor de twee partners samen. De dekking geldt ook voor partners met een samenlevingscontract.
“De dekking kostte te veel en daardoor zou ons rechtsbijstandproduct commercieel onaantrekkelijk worden”, zegt Ohra-woordvoerder Rik van Zutphen. “Ook een aanvullende dekking was niet te doen. Bovendien is een echtscheiding nauwelijks meer een onzeker voorval. Volgens de statistieken eindigt één op de drie huwelijken in een scheiding. We hebben alles gedaan om de dekking in de lucht te houden. Toen we in de jaren tachtig met rechtsbijstandpolissen startten, hadden we voor de echtscheidingsdekking nog geen drempels. Later hebben we de voorwaarde ingevoerd dat de polis en het huwelijk ieder vijf jaar moesten bestaan en dat hebben we daarna opgetrokken tot tien jaar. Maar het is niet meer te doen.”

Reageer op dit artikel