nieuws

Obas laat leden zelf onderwerp lezing kiezen

Archief

Het bestuur van de Oost-brabantse assurantie studieclub (Obas) vraagt leden welke onderwerpen in lezingen en workshops aan de orde moeten komen. Daarbij geldt ‘de meeste stemmen gelden’.

Voorheen organiseerde het bestuur volgens eigen inzicht deze bijeenkomsten. “Wij hebben als bestuur de behoefte zo nu en dan de mening van onze leden te vragen. Bovendien weten we dan zeker hoeveel mensen we op een bijeenkomst kunnen verwachten”, aldus Pieter de Weerdt, op ad interim basis secretaris van de Obas.
“Het is overigens niet nieuw wat we doen. Zo’n vijf jaar geleden hebben we ook al eens een enquête de deur uit gedaan. De eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat de respons toen minimaal was. We hopen nu op een hogere respons.”
De Weerdt benadrukt dat het van het grootste belang is een goed programma te bieden, met een hoog kwaliteitsniveau. “Onze leden hebben het razend druk. Willen ze zich een middag of een avond vrij maken voor een lezing of een workshop, dan moet het programma wel goed zijn.” Als extra trekker voor de bijeenkomsten geldt dat er punten voor de permanente educatie (PE-punten) mee verdiend kunnen worden. “Het moet natuurlijk gaan om de inhoud en de kennisverhogende factor van de bijeenkomst, maar het krijgen van PE-punten voor zo’n bijeenkomst is wel een stimulerende factor”, zegt De Weerdt, die in het dagelijks leven accountmanager van Nibe-SVV is.
Onderwerpen voor lezingen die aan de leden voorgelegd, betreffen onder meer toekomstige wijzigingen in de Wabb en de consequenties voor het intermediair, de toekomst van de beurs, ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, oorzaken van de talloze faillissementen onder assurantiekantoren en de vraag of papierloos werken toekomstmuziek is. Als onderwerpen voor workshops worden genoemd: lijfrentes, sociale verzekeringen en particuliere aov, marketing voor financiële dienstverlening. De leden worden ook in de gelegenheid gesteld zelf onderwerpen voor lezingen en workshops aan te dragen.

Reageer op dit artikel