nieuws

NVGA wil spijkers met koppen slaan op gebied zelfregulering

Archief

De NVGA, organisatie van gevolmachtigden, wil op 20 november tijdens een extra algemene ledenvergadering knopen doorhakken over kwaliteitsnormering. Deze normen dienen als uitgangspunt voor een systeem van zelfregulering waarover de NVGA in gesprek is met verzekeraars.

Er is een reeks concrete eisen in de Kwaliteitsnormering vastgelegd. Zo moet het volmachtbedrijf namens ten minste twee verschillende volmachtgevers worden uitgeoefend en dient het bedrijf voor de onderdelen acceptatie, schadebehandeling en schadelastbeheersing procedures te hebben opgesteld.
Voorts moet er een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ten minste ( 5 mln zijn en moet de controle op de financiële stromen jaarlijks door een accountant (RA of AA) worden uitgevoerd. Als een assurantiebedrijf zowel de functie van intermediair als van gevolmachtigde uitoefent, dienen er maatregelen genomen te zijn om een zorgvuldige uitoefening van het volmachtbedrijf te bewerkstelligen.

Reageer op dit artikel