nieuws

NVGA en Delta Lloyd worden het niet helemaal eens

Archief

Een groot deel van de volmachthouders van Delta Lloyd is niet akkoord gegaan met het nieuwe model voor een volmachtovereenkomst dat de maatschappij heeft voorgelegd. Na overleg met de NVGA is uiteindelijk op twee punten na overeenstemming bereikt.

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is met Delta Lloyd gaan praten nadat een aantal van de 170 leden bij de vereniging aan de bel had getrokken over de nieuwe overeenkomst die Delta Lloyd alle volmachtkantoren ter ondertekening had toegezonden. “Daartegen was een waslijst van bezwaren”, zegt NVGA-bestuurslid Peter Lijbers, die niet wil zeggen om welke bezwaren het precies ging. “Het waren kleine puntjes.”
In het onderlinge overleg zijn beide partijen het op de meeste punten eens geworden. Er blijven nog twee struikelblokken over. De eerste is de bepaling dat Delta Lloyd bij beëindiging van de volmacht de portefeuille overvoert naar de provinciale portefeuille, tenzij anders is afgesproken. Lijbers: “Daar zijn wij het niet mee eens; normaal gesproken wordt in dat geval de post in een andere volmacht ondergebracht”.
Het tweede knelpunt is de nieuw opgenomen mogelijkheid dat Delta Lloyd tussentijds eenzijdig branches en tekenlimieten kan wijzigen, met een opzegtermijn van drie maanden. Volmachthouders moeten over deze punten nu individueel met de maatschappij tot overeenstemming komen, vindt de NVGA. De meeste kantoren hebben gewacht met het ondertekenen van het contract tot de uitslag van het overleg bekend was.
Volgens Delta Lloyd is de nieuwe overeenkomst een voortzetting van de huidige situatie. “Dit was en is beleid. We willen nu alleen duidelijk de spelregels vastleggen”, zegt manager Volmachtbeheer Berry Santegoets. “In de praktijk werken we dus al zo, maar er bleken toch interpretatieverschillen te zijn. Wij hebben ook heel duidelijk laten vastleggen dat ook andere afspraken gemaakt kunnen worden bij beëindigen van de volmachtrelatie. In de wet is nu eenmaal bepaald dat een polis een contract is dat wordt gesloten tussen de verzekerde en de verzekeraar. Dan is het logisch dat het contract bij beëindiging van de volmacht in stand blijft. Dat is de basis voor ons beleid. Hierover is echter in voorkomende gevallen altijd te praten.”

Reageer op dit artikel