nieuws

NVGA boekt forse groei marktaandeel

Archief

Het marktaandeel van NVGA-leden is fors gestegen. Van de brutopremie schadeverzekering (exclusief zorg) van f 18,4 (17,7) mld liep in 1999 f 3 mld via NVGA-leden. Ten opzichte van het jaar ervoor is dat een stijging van 14,9%, aldus de NVGA.

Uit het jaarverslag van de NVGA blijkt verder dat er werk wordt gemaakt van de kwaliteitsnormering als onderdeel van de lidmaatschapseisen. Er zijn een aantal aanvullende eisen geformuleerd op het terrein van organisatorische en juridische aspecten, acceptatie, schadebehandeling, schadelastbeheersing en toetsing.
Doelstelling is om de kwaliteitsnormering per 1 januari 2004 bij alle NVGA-kantoren gerealiseerd te hebben. Om de leden daartoe voldoende tijd te geven, is besloten tot een gefaseerde implementatie. Zo geldt per 1 januari 2003 de verplichting om een accountantscontrole te laten uitvoeren.

Reageer op dit artikel