nieuws

NVA wilde drastische sanering intermediair

Archief

De tussenpersonenorganisatie NVA vond in 1982 dat de verzekeraars een actieve rol zouden moeten vervullen in een drastische sanering van het aantal tussenpersonen in ons land. Het was tijdens de eind mei gehouden algemene ledenvergadering dat voorzitter Ad Huibers een betoog over dit onderwerp afstak.

“De tijd is gekomen dat wij verzekeraars duidelijk moeten maken dat zij moeten kiezen: niet voor het intermediair in zijn totaliteit, maar voor de werkelijk bekwame tussenpersonen. Zij vormen de groep die in de boeken van de verzekeraars 20% van het aantal tussenpersonen uitmaakt, maar wel zorgt voor 80% van de productie.”
Om de verzekeraars een herkenbare vergelijking voor te houden, vervolgde Huibers: “Ook wij kunnen het ons niet langer permitteren kosten te maken voor en te investeren in onrendabele cliënten”. De verzekeraars zouden derhalve dezelfde gedragslijn dienen te volgen ten aanzien van onrendabele tussenpersonen.
Verkoop portefeuilles
De verzekeraars zouden het bestaan van dergelijke agenten niet moeten rekken door extra ondersteuning en financiële tegemoetkomingen, maar zouden deze portefeuilles via verkoop in de richting van het werkelijk professionele intermediair moeten sturen. Huibers tot de ledenvergadering: “Ik moet u zeggen, dat wij helaas tot op heden weinig bemerken van bereidheid van verzekeraars in deze richting”. Naar zijn inzicht leefde bij de maatschappijen nog immer de volgende redenering: een agent is nu eenmaal een agent, en je weet maar nooit of het misschien toch nog eens een goed verkooppunt wordt.
Terechte claim
Het zat de NVA mede in dat verband enorm dwars dat verzekeraars “onze volkomen terechte claim op compensatie voor de extra kosten die wij hebben moeten maken bij de chaotische invoering van het bonus-malussysteem” afwijzen en dat van hun kant wordt gezegd – zelfs in officiële bijeenkomsten: ‘als iemand in de financiële problemen komt, dan zullen wij daar per geval wel regelingen voor treffen’. “Terwijl zelfs de overheid inmiddels dóórheeft”, aldus Huibers, “dat individuele steun aan onrendabele bedrijven eindigt in een doodlopende straat, willen sommige verzekeraars thans het systeem introduceren dat niets anders is dan een beloning voor het falen!”
De NVA-voorzitter bond de leden op het hart, dat het van groot belang is dat niet alleen het bestuur “maar ook u allen in gesprekken met functionarissen van verzekeraars stelling neemt tegen deze kwalijke ontwikkeling. Het gaat er om verzekeraars duidelijk te maken dat wij niet langer bereid zijn om de onbekwame collega’s, die meestal ook om andere redenen ons beroep meer kwaad dan goed doen, nog langer op indirecte wijze te subsidiëren”.
1982
– Verzekeringswereld opnieuw opgeschrikt door assurantieplan PTT- Hoge Raad wijzigt visie op gewicht art. 251 WvK- Wijziging autoprovisie in strijd met de marktcode- NVA wil drastische sanering intermediair- Overkreditering blijkt veel kleiner dan de schattingen- Felle strijd ontbrand om de lijfrente-koopsommen- Kamerlid wil assurantiebemiddeling door ambtenaren breed aanpakken- Pool voor bestuurdersaansprakelijkheid opgericht- Inboedelpremie niet in hele land omhoog- Regering wil verhoging assurantiebelasting tot 7%

Reageer op dit artikel