nieuws

NVA wil duidelijke koers varen

Archief

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVA vorige maand is het nieuwe beleidsplan ‘Tijd voor nieuw beleid’ gepresenteerd. Hierin wil de NVA vooral aan haar leden duidelijk maken wat zij van de vereniging kunnen verwachten.

Dit jaar zal voorzichtig worden gekeken naar een nieuw beloningsmodel voor het intermediair ter vervanging van de huidige wettelijke provisieregeling. “Het is nog maar de vraag of de huidige regeling verdwijnt en wij willen niet nu al zelf iets gaan bedenken. In eerste instantie zeggen wij: hou die regels. Zelfregulering is prima, maar het huidige systeem werkt wat ons betreft goed”, aldus woordvoerster Hella Kuijpers.
De NVA werkt daarnaast samen met de NBVA aan een gedragscode Directe Benadering voor verzekeraars. Wekt dit geen wrevel bij de verzekeraars? “Integendeel. Wij doen alles in overleg met de verzekeraars en de eerste reacties zijn niet terughoudend. Wij willen graag dat een verzekeraar eerst toestemming vraagt voordat hij verzekerden rechtstreeks benadert, want de verzekerde is een klant van het intermediair.”
De NVA heeft ook plannen voor verbeteringen op ICT-gebied. “Wij hebben belang bij een goed onafhankelijk systeemhuis. Met ADN wordt een volgende stap gezet, waarbij standaardisering erg belangrijk is. Wij vinden dat de ICT-ondersteuning beter moet en streven naar een centraal systeem”, zegt Kuijpers.
De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) wordt in samenwerking met de NBVA en het Verbond van Verzekeraars ontwikkeld. Kuijpers: “Met de uitwerking zijn we nog bezig. Een van de hoofdpunten is dat een tussenpersoon altijd moet vermelden of hij al dan niet deels in handen is van een verzekeraar. Heeft een verzekeringsmaatschappij aandelen in een assurantiekantoor, dan moet dat expliciet aan de klant worden gemeld.” De wijze waarop dat moet gebeuren is echter nog niet duidelijk. “Met GIDI willen we duidelijke richtlijnen vastleggen voor wat de klant mag verwachten. Wij willen een raamwerk aanleveren dat de tussenpersoon zelf kan invullen.”
De NVA gaat dus hogere eisen stellen aan haar leden. Brengt dit niet het gevaar met zich mee dat wat minder trouwe leden dat een beetje te veel van het goede vinden en opstappen? “Het zal ons ongetwijfeld kantoren kosten, maar ook andere aantrekken. Wij hebben er bewust voor gekozen om de lat hoog te leggen. De leden die op de ledenvergadering aanwezig waren, hebben ons plan in ieder geval met applaus ontvangen.”
Dat het aantal aanwezige leden op 13 december niet overweldigend was, viel ook Paula Swenker op, die tijdens de vergadering afscheid nam als NVA-voorzitter. In haar toespraak onderstreepte zij de noodzaak van het “herformuleren van het onafhankelijkheidscriterium” om te kunnen komen tot een “echt nieuwe en geloofwaardige koers”. “De nieuwe basis voor de NVA is gelegd en we moeten die nu verder uitbouwen. Ondermeer door ons weer volledig op ú en de markt te richten. En gezien de geringe opkomst van vanmiddag is dat meer dan nodig”. Eén van de veranderingen is een wijziging in de segmentering, die altijd plaatsvond op basis van regionale spreiding. De NVA wil in de toekomst gaan segmenteren op basis van bedrijfsomvang en vakgebied.

Reageer op dit artikel