nieuws

NVA: nieuwe naam en lidmaatschapsvorm

Archief

De NVA wil het persoonsgebonden lidmaatschap veranderen in een bedrijfslidmaatschap. Dit, en een naamswijziging, wordt vastgelegd in nieuwe statuten.

De contributie voor het bedrijfslidmaatschap van de NVA zal worden gerelateerd aan het aantal medewerkers. Bepaalde medewerkers van het aangesloten intermediair, zoals directeuren en stafmedewerkers, kunnen, tegen een speciale contributie, persoonlijk lid worden van de NVA. Deze punten zijn vastgelegd in nieuwe statuten die op 1 november worden voorgelegd aan de algemene vergadering.
Ook de naam van NVA zal, met handhaving van de afkorting, worden gewijzigd. Om de ruimere dienstverlening te benadrukken is de naam ‘Nederlandse Vereniging van Adviseurs in Assurantiën en financiële diensten’ aan de orde geweest. Omdat deze naam taalkundig krakkemikkig is, is die afgewezen. Een nieuwe naam is er nog niet. Een andere belangrijke wijziging is, dat er een geschillencommissie komt voor kwesties tussen leden onderling. Over de finesses van de statutenwijziging wil de NVA nog niets zeggen voordat die zijn voorgelegd aan de algemene vergadering.

Reageer op dit artikel