nieuws

NVA-lid Heijloo & Molkenboer Risk Management alsnog failliet

Archief

Na het faillissement in maart van assurantietussenpersoon Heijloo & Molkenboer en acht dochtervennootschappen is nu ook het vonnis geveld over het Rotterdamse volmachtbedrijf Heijloo & Molkenboer Risk Management (lid NVA).

De assurantieportefeuille is (inclusief rekening-courantvorderingen van f -2,6 mln) gekocht door 40%-aandeelhouder én directeur Jan Dekker. Hij heeft voor de overname f 150.000 moeten betalen aan de failliete boedel van H&M Risk Management. Dekker werkt nu met zes werknemers verder onder de naam ‘Dekker Risk Management’. Dekker: “Alle activiteiten zijn overgeheveld. We maken een doorstart in een nieuwe vennootschap. Het was onverantwoord voor mij om de resterende 60% van de aandelen van de oude vennootschap over te nemen”.
Historie
Het bedrijf Heijloo & Molkenboer is in de beginjaren tachtig opgericht door Henk Heijloo en Johan Theo Molkenboer. In 1997 heeft toenmalig Ohra-topman Dan Huesmann zijn oog laten vallen op het concept en zag in de vestigingen van Heijloo & Molkenboer een goede aanvulling op de Ohra-winkels, die inmiddels alle twintig hun deuren hebben gesloten. Ohra financierde daarom de expansie van Heijloo & Molkenboer in Velp, Vught, Rotterdam, Middelburg en Maastricht en besloot eind 1997 de aandelen te kopen van Henk Heijloo, Jan-Anne van Dijken, Rob Uittenbosch en André Martens en ene J. van Heijningen Nanninga. De koop verliep via Ohra-vennootschap Oltremare BV en zou gaan plaatsvinden in twee delen: 51% per 2 januari 1998 en 49% uiterlijk april 2003.
De laatste afspraak is nooit geëffectueerd, omdat Ohra eind 1999 in handen valt van Delta Lloyd en de nieuwe eigenaar weinig heil ziet in de gemaakte afspraken. April 2000 wordt de oorspronkelijke koopovereenkomst dan ook ontbonden en wordt de nieuwe aandelenverhouding: 66,7% voor de oude eigenaren Van Dijken, Heijloo en Van Heijningen Nanninga en 33,3% voor Delta Lloyd (via de BV Samod Assurantiën).
Minderheidsaandeelhouder Delta Lloyd schuift vervolgens Paul van Weerdenburg naar voren als interim-manager. Van Weerdenburg – nu actief bij een andere Delta Lloyd-dochter Noorderkroon – zet vervolgens een liquidatiescenario in werking en verkoopt de bedrijfsonderdelen in Middelburg en Maastricht voor in totaal f 3,7 mln. Zo betaalt de Veldsink Adviesgroep alleen al f 2,0 mln voor overname van de portefeuille en de handelsnaam Kiewiet & Schulting.
Het mag niet baten: in maart van dit jaar worden over negen groepsvennootschappen het faillissement uitgesproken en afgelopen maand volgt ook het faillissement van NVA-lid Heijloo & Molkenboer Risk Management.
Schuldenlast
De schuldenlast van de diverse vennootschappen bedraagt, op basis van de eerste faillissementsverslagen van curator Bouman, om en nabij de f 13 mln. Mede-aandeelhouder Delta Lloyd Nuts Ohra neemt daarvan al f 4,5 mln voor zijn rekening, maar ook de ABN Amro Bank komt er met een uitstaande lening à f 3,2 mln vooralsnog niet best uit. Voorts heeft verzekeraar Generali nog een lening uitstaan van f 1,9 mln, waarmee in 1997 de overname van het Middelburgse kantoor Kiewiet & Schulting is betaald.
Generali heeft nog wel een pandrecht op delen van de portefeuille van Heijloo & Molkenboer Risk Management en nu dus Dekker Risk Management. Volgens Dekker wil de verzekeraar die onderdelen gaan verkopen en gaat het in totaal om zo’n 25% van zijn totale portefeuille.
De oude eigenaren van Heijloo & Molkenboer, waaronder ook Delta Lloyd Nuts Ohra, zijn voorlopig nog niet van curator Bouman af. “De curator is voornemens een uitgebreid onderzoek te verrichten naar de oorzaken van het faillissement en naar de rol die hierbij is gespeeld door de directie alsmede de financiers/aandeelhouders”, zo besluit hij de eerste verslagperiode.
Samod Assurantiën
De besloten vennootschap Samod Assurantiën wordt sinds 1992 door Delta Lloyd gebruikt om (startende) tussenpersonen te financieren, veelal in ruil voor een klein minderheidsbelang in het assurantiekantoor. De eerste die gebruik maakte van Samod (wat Samenwerking Odijk betekent) was John Odijk, die inmiddels voor 100% eigenaar is van Heiligenberg Assurantiën (lid NBVA). Later volgden deelnemingen in Limmen & Partners in Beverwijk en Musters & Buschman in Amsterdam. Limmen & Partners is opgegaan in NVA-lid Lands Advies en eigendom van de vier vennoten Nico Limmen, Hans van der Linden, Wiebe Stoker en Hans Schoone; Musters & Buschman heet nu Musters Adviesgroep en is ook lid van de NVA.
Momenteel bezit Samod volgens Delta Lloyd louter minderheidsbelangen in assurantiekantoren, en wel zes in aantal. Namen noemt de maatschappij niet. Het minderheidsbelang in DNA Adviesgroep in Rotterdam (minder dan 20%) wordt nog deze maand teruggekocht door DNA-directeur Rob de Nijs (37). Als AM met feiten aantoont dat Samod toch ook een 100%-belang heeft – te weten in Peva Assurantiën in Helmond – antwoordt woordvoerder Hans Koeleman: “Dat klopt ja. Dat was een omissie van ons om die naam niet te noemen.” Nader onderzoek levert nog twee 100%-belangen op: Finagri (Financieel Agrarisch Instituut) in Houten en Randewijk Assurantiën in Zeist, voormalig lid van de NVA en van de NBVA. De laatste blijkt per 1 mei de deuren te hebben gesloten en te zijn toegevoegd aan Lancyr Van der Heide in Scherpenzeel.

Reageer op dit artikel