nieuws

NVA-lid AGN op overnamepad

Archief

NVA-lid Assurantiegroep Nederland (AGN) in Gouda heeft twee acquisities in Alphen aan den Rijn en Wassenaar gedaan. Beide overnames zouden uit eigen middelen zijn betaald, mede dankzij financiële steun van primaire verzekeraar Delta Lloyd bij een eerdere acquisitie. Nieuwe overnames op middellange termijn worden niet uitgesloten, aldus AGN.

De overname van Watergraaf Assurantiën (drie medewerkers) en de integratie daarvan in de Wassenaarse vestiging van Rewa Assurantiën (vier medewerkers) houdt verband met de financieel weinig rooskleurige situatie van Watergraaf, aldus voormalig eigenaar Ruud Brehm (40). Hij kocht het bedrijf drie jaar geleden van assurantiekantoor Vreeken & Meijer in Bodegraven. “De primaire verzekeraar Delta Lloyd stelde mij voor de keuze: of een faillissement of een gedwongen verkoop aan AGN. Zelf kon ik geen lening meer krijgen, hoewel de vooruitzichten niet ongunstig waren.” De fusiecombinatie zet haar activiteiten voort onder de naam AssurantieGroep Nederland Wassenaar.
In Alphen aan den Rijn heeft AGN het assurantiebedrijf Hulshof & Muns (vier medewerkers) overgenomen en samengevoegd met haar vestiging Centrum Alphen (vier medewerkers). De verkoop is volgens oud-directeur en eigenaar Frits Hulshof ingegeven door “de marktontwikkelingen” en zijn leeftijd (62). “Ik blijf nog zes maanden actief voor AGN. Daarna overweeg ik een functie op het gebied van training te gaan vervullen.” De samengevoegde kantoren werken voortaan onder de naam AssurantieGroep Nederland Alphen.
Eigen middelen
De overnames van Watergraaf Assurantiën en Hulshof & Muns zijn volgens directeur-grootaandeelhouder Hans Blok volledig uit eigen middelen gefinancierd, in tegenstelling tot de omvangrijke acquisitie van Bureau drs. H. van Herk Makelaardij, Hypotheken, Taxaties en Assurantiën (Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Gouda) in 1999. Deze overname zou zijn gefinancierd door Delta Lloyd. “Met die overname was een financiering van ruim e 3 mln gemoeid”, bevestigt Blok. De forse financieringslast heeft evenwel volgens hem geen consequenties. “We hebben daartoe noch aandelen verkocht, noch productieafspraken gemaakt.”
AGN omvat, behalve bemiddelingsbedrijven in assurantiën en hypotheken, een groot volmachtbedrijf (AGN Volmachten), een consultancybedrijf (AGN Consultancy), een facilitair bedrijf (AGN Diensten) en een o/g-bemiddelingsbedrijf (Havenstaete Vastgoed). Het hypotheekbedrijf gaat een huismerk voeren onder de naam AGN Hypotheken. De groep zegt meer dan honderd medewerkers in dienst te hebben. Naast Blok is ook Marien de Kievit directeur-grootaandeelhouder.
Pandrecht
AGN had overigens eind 2000 een opmerkelijk eigen vermogen van e -4,5 (-1,5) mln, zo blijkt uit de jaarrekening. De langlopende schulden beliepen e 4,7 (0,4) mln. Er was een voorziening getroffen van e 3,2 (1,0) mln met als zekerheid de verpanding van (een deel van) de assurantieportefeuille. “Dat pandrecht heeft betrekking op maximaal 10% van de totale portefeuille”, aldus directeur Hans Blok, tevens lid van het algemeen bestuur van de NVA. Hij staaft zijn woorden met een daartoe opgestelde accountantsverklaring.
Volgens Blok zijn de (negatieve) cijfers het gevolg van enerzijds afschrijvingen op eerder aangekochte bedrijven en anderzijds het niet of nauwelijks activeren op de balans van overgenomen assurantieportefeuilles. “Voor het overige zijn de resultaten van ons solide bedrijf – vóór afschrijvingen – vanaf de oprichting in 1995 immer positief geweest. Reden waarom wij deze laatste overnames uit eigen middelen hebben kunnen financieren”, aldus Blok.

Reageer op dit artikel