nieuws

Nopa: Nederlandse of Nando’s Orde van Pensioenadviseurs?

Archief

In AM 22 doet Nando Akkermans van pensioenadviseur en pensioenopleider Akkermans & Partners in Tilburg zijn beklag over het gebrek aan kwaliteit onder veel pensioenadviseurs. Hij wil daarom de Nederlandse Orde van Pensioenadviseurs (Nopa) oprichten. PensioenPoint Nederland, een collega-pensioenadviesketen, reageert bij monde van Levineke Meylink.

Nando Akkermans constateert dat er bij pensioenadviseurs veel kaf tussen het koren zit. Verdere feiten, cijfers of andere gegevens die deze stelling onderbouwen worden in het bericht niet genoemd. Ik neem aan dat hij doelt op de pensioenadvisering in de verzekeringswereld en dan met name de tussenpersonen, en niet op pensioenadviesbureaus zoals Watson Wyatt, Mercer, Hewitt, etc. Akkermans kondigt de oprichting van de Nederlandse Orde van PensioenAdviseurs (Nopa) aan. De orde gaat zich richten op de ‘professionalisering van de pensioenadviespraktijk en de doorontwikkeling daarvan. Certificering van de adviseurs wordt een van de taken van de orde’. Tot zover dit bericht.
Ik ben het met deze stelling eens en steun dit initiatief van harte. Het is een goede zaak dat de kwaliteitseisen op dit vakgebied worden geformuleerd, geïmplementeerd en gecommuniceerd naar de markt. Ik heb ook een enkele kanttekening.
Kernvraag
Kernvraag is: wat wil de Nopa bereiken? Wat zijn de doelstellingen? Hoe moeten die doelstellingen worden gerealiseerd? Laten we eens over de beroepsgrens kijken hoe andere adviseurs dat doen.
De situatie van pensioenadviseurs lijkt op de situatie bij een andere financiële dienstverlener: de belastingadviseur. Die zitten in een soortgelijke situatie. Iedereen mag zich belastingadviseur noemen. Daarentegen mag niet iedereen zich accountant, advocaat of notaris noemen; die hebben een vorm van wettelijke ordening.
Om zichzelf en het publiek te beschermen tegen ‘beunhazen’ organiseren belastingadviseurs zich al heel lang op basis van kwaliteit. Er bestaan inmiddels een aantal verenigingen van belastingadviseurs, die zelf ook weer verschillen in kwaliteit! We hebben de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, de Federatie van Belastingadviseurs, het College van Belastingadviseurs, het Genootschap van Belastingadviseurs en dan zal ik er nog een paar vergeten zijn. Dergelijke organisaties bieden voordeel, zowel voor de belastingadviseur als voor het publiek.
Wat hebben deze organisaties gemeen? Ik noem de belangrijkste kenmerken:
– kwaliteitsbewaking: ze hanteren toelatingseisen en doen aan education-permanente;- invloed: ze nemen deel aan het debat bij nieuwe belastingwetgeving;- commercie: ze doen (soms) aan communicatie en PR;- onafhankelijkheid: ze organiseren zich in verenigingen of stichtingen;- kwaliteitsbewaking: ze hanteren een vorm van ‘tuchtrecht’ als interne controle;- gezamenlijke inkoop: ze behartigen een aantal materiële belangen.Nando’s Orde?
De Nopa zou op een dergelijke wijze moeten gaan opereren. Dat betekent een onafhankelijke organisatie, een onafhankelijk bestuur, een professioneel secretariaat, een reglement met daarin de toelatingseisen en vakbekwaamheidseisen, een ‘tuchtrecht’, enzovoort. En wat te denken van de contacten met verzekeraars in verband met de provisie? Want de discussie over afsluitprovisie, doorlopende provisie of geen provisie/fee only is in volle gang.
Uiteraard moet een dergelijke organisatie groeien en de tijd krijgen zich te ontwikkelen tot een gerespecteerde organisatie in de markt. Maar, ken je klassieken. Dit is niet het eerste initiatief om te komen tot een organisatie van pensioenadviseurs. De Kring van Onafhankelijke PensioenAdviseurs (Kopa) en de Kring van PensioenSpecialisten (KPS) gingen ons voor. Ik verneem niet veel van deze organisaties.
Ten slotte nog dit. Het is van essentieel belang dat de organisatie onafhankelijk is. De Nopa mag geen sluiproute worden om eigen producten (cursussen, software, verzekeringen en dergelijke) af te zetten. Dan wordt het Nando’s Orde van PensioenAdviseurs (ook Nopa).
(Oisterwijk).

Reageer op dit artikel