nieuws

‘Nopa moet einde maken aan verkwanseling pensioenvak’

Archief

De Nederlandse Orde van Pensioen Adviseurs (Nopa) is deze week van start gegaan. Pensioendeskundigen van assurantiekantoren, verzekeraars, maar ook accountantskantoren en pensioenfondsen kunnen zich door de Nopa laten certificeren. Initiatiefnemer Nando Akkermans (Akkermans & Partners) wil een einde maken aan “de verkwanseling van ons vakgebied”.

Nando Akkermans kondigde de oprichting van de Nopa eind vorig jaar al aan, omdat zich volgens hem veel te veel kaf bevindt onder het koren van pensioenadviseurs. “Te veel mensen met te weinig kennis van zaken bemoeien zich met een belangrijke zaak als pensioen”, zo licht hij het initiatief nader toe. “Zeker driekwart van de pensioenadviseurs heeft te weinig kennis van zaken om klanten adequaat advies te geven.” Eén van de oorzaken voor dit kennisgebrek ligt in de reeks wetswijzigingen die over pensioenland zijn uitgestort: volgens Akkermans zeker vierhonderd wijzigingen in een paar jaar tijd.
Idealistische motieven drijven hem. “Pensioen is ongelooflijk belangrijk. Er zijn grote maatschappelijke belangen mee gemoeid en ook veel geld: bij een beetje ouderdomspensioen praat je toch al gauw over een bedrag van een half miljoen euro. Dat rijmt niet met het gegeven dat iedereen zich pensioenadviseur mag noemen. Wij streven naar een instituut waaraan consumenten en werkgevers kunnen zien dat ze met een adviseur te maken hebben die kennis van zaken heeft. Momenteel is dat kennisniveau bij veel verzekeraars, assurantieadviseurs en accountants veel te laag. Daar doe je een klant mee tekort.”
Akkermans ontkent vooral het eigen belang te dienen. “Natuurlijk is er een bijkomend effect: de Nopa wil dat gecertificeerde pensioenadviseurs kennis vergaren via opleidingen en Akkermans & Partners Cognitief is één van de marktpartijen die dergelijke opleidingen geeft. Maar, geloof me, dat is niet mijn drijfveer. Ik kan en wil mij daar niet tegen verweren. Het zal me eerlijk gezegd, vanuit de Nopa bezien, een rotzorg wezen waar mensen hun opleiding volgen. Als ze maar bekwaam worden.”
Studiepunten
De eis voor certificering door de Nederlandse Orde van Pensioen Adviseurs is het behalen van een x-aantal studiepunten in een bepaalde tijd. Daartoe zijn de meest voorkomende pensioenopleidingen beoordeeld op zaken als studiebelasting, opleidingsduur en examinering. Aan elke opleiding zijn punten toegekend. Akkermans hoopt nog meer opleidingen punten te kunnen toekennen. “Zo willen we bijvoorbeeld ook maatschappij-opleidingen van punten voorzien. En ik denk dat wij niet alle opleidingen kennen, dus mensen zijn vrij om een opleiding aan te melden.”
De beoordelingen zijn verricht door het bestuur van de Nopa, dat bestaat uit Akkermans zelf, Eric Lutjens (advocaat en hoogleraar pensioenrecht VU Amsterdam), Pieter de Lange (hoogleraar pensioenrecht KU Nijmegen en werkzaam voor Achmea), John van Kollenburg (register-accountant en hoogleraar Accountancy KU Brabant) en Ria Vedder (actuaris en partner van Deloitte & Touche). Eén bestuurszetel is nog vacant voor een vertegenwoordiger uit de pensioenfondswereld.
Er zijn twee soorten lidmaatschap van de Nopa: een kandidaat-lidmaatschap voor mensen die de afgelopen drie jaar 100 studiepunten hebben behaald en een volwaardig lidmaatschap als in die periode 150 studiepunten zijn behaald. Voor leden geldt een permanente educatieplicht van 40 studiepunten per jaar. Er is verder een overgangsregeling voor mensen die wel veel pensioenopleidingen hebben gevolgd, maar niet in de laatste drie jaar. Dit geldt ook voor hen, die minder opleiding, maar veel ervaring hebben. “Zij worden aanvullend geëxamineerd en bij succes alsnog gecertificeerd.”
De Nopa gaat voorts werken met een tuchtrecht dat is afgeleid van het geldende tuchtrecht voor advocaten (Nova) en accountants (Nivra en Novaa). Klanten kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie, die uitspraken doet en eventueel leden royeert. “Leden mogen onder meer geen tegenstrijdige belangen dienen. Een voorbeeld: bij een echtscheiding kan het niet zo zijn dat de partners door twee leden van dezelfde organisatie worden geadviseerd.”
Meer keurmerken
De Nopa wil branchebreed actief zijn. “Het certificaat is niet alleen bedoeld voor assurantietussenpersonen, maar ook voor mensen van pensioenfondsen, accountants, actuarissen en verzekeraars.” Daarin verschilt de Nopa ook van de Stichting Assurantie Register, dat een apart register wil voor de discipline pensioen. “Dat initiatief is prima. Deskundigheid moet gebundeld worden, maar de SAR is nu nog te beperkt voor ons. Ons keurmerk staat verder open voor mensen die niet direct met advisering van klanten bezig zijn, al kan ik me voorstellen dat het voor adviseurs belangrijker is om gecertificeerd te zijn dan voor iemand op drie hoog in een kantoorpand. Maar goed, certificering van de laatste kan voor zijn bedrijf weer prestige opleveren.”
Op termijn hoopt Akkermans op integratie van de keurmerken. “Versnippering is natuurlijk niet goed. Het doet af aan de herkenbaarheid en de kracht. Maar goed, laten we eerst de Nopa stevig op de kaart zetten, dan kunnen we over een paar jaar eens kijken of integratie mogelijk is.”
Drempel
Een lidmaatschap van de Nopa kost duizend euro per jaar. “Een flink bedrag”, beseft Akkermans. “Dat hebben we bewust gedaan. Het is een selectie-instrument om het kaf van het koren te scheiden. Daar zitten wel een maandelijkse nieuwsbrief, een jaarcongres en vier studiedagen bij inbegrepen, dus al met al is het niet te veel geld.”
Akkermans verwacht niet dat de Nopa op enig moment duizend leden zal tellen. “Nee, als we binnen een jaar op tweehonderd leden zitten, zijn we al heel tevreden.”
Nando Akkermans: “Te veel mensen met te weinig kennis bemoeien zich met pensioen.”

Reageer op dit artikel