nieuws

Noordhollandsche van 1816 vaart wel bij Combipolis

Archief

De intermediairverzekeraar Noordhollandsche van 1816 zag het afgelopen jaar haar premie-omzet groeien naar f 90,6 (86,6) mln. Deze premiegroei is vooral te danken aan de toename van de particuliere verzekeringen die met name in de Combipolis worden gesloten. De Noordhollandsche noteerde eind vorig jaar de 25.000e Combipolis in de boeken.

De technische winst van de maatschappij nam toe tot f 7,0 (6,9) mln. De nettowinst steeg tot f 9,3 (7,6) mln. Opvallend was vooral het goede technisch resultaat van de branche motorrijtuigen. Deze steeg tot f 3,4 (0,8) mln. Het brutopremie-inkomen in deze branche nam met 6,5% toe tot f 42,6 mln (40,0) mln. De verzekeraar spreekt in het jaarverslag wel zijn zorg uit over de ontwikkeling van de opbrengsten in deze sector en stelt premie- en voorwaardenaanpassingen in het vooruitzicht. De verhoging van de schadelast bij motorrijtuigen was vooral toe te schrijven aan de intensievere verhaalsacties van sociale verzekeraars.
Overige resultaten
Het premie-inkomen bij Brand nam toe tot f 34,7 (33,6) mln. De brutoschadelast steeg in het boekjaar fors tot f 18,4 (15,4) mln, hiervan kwam ruim f 2 mln ten laste van de vuurwerkramp in Enschede. Hierdoor nam het technisch resultaat af tot f 0,5 (2,6) mln. Bij Medische Varia bleef het premie-inkomen nagenoeg gelijk met f 5,2 (5,3) mln. De bruto schadelast nam echter toe tot f 3,1 (1,0) mln. Dit is vooral toe te schrijven aan een wijziging in het herverzekeringspakket, onder meer door de opheffing van de aov-pool Invaliditeits Verzekerings Centrale (IVC).
De premie-inkomsten uit overige variaverzekeringen stegen met ruim f 0,5 mln tot f 7,9 (7,3) mln. De branche Transport maakt een lichte opleving door. Het technisch resultaat kwam uit op f 117.000 (-32.000).
Intermediair
De verzekeraar benadrukt in het jaarverslag het belang van het intermediair. De verzekeraar is dan ook niet van plan andere kanalen in te zetten voor distributie doeleinden. Wel zal het medium internet ingezet worden voor een beveiligde extranet-omgeving voor de tussenpersonen.
De Noordhollandsche van 1816 houdt zich ook verre van participaties in assurantiekantoren. Aan virtuele tussenpersonen en andere verzekeringssites wordt niet meegewerkt.
Noordhollandsche van 1816 2000 1999 brutopremie 90,6 86,5 w.v. brand 34,7 33,6 ongevallen/ziekte 5,2 5,3 motorrijtuigen 42,6 40,0 overige varia 7,9 7,3 transport 0,2 0,2 brancheresultaat 7,0 6,9 w.v. brand 0,5 2,6 ongevallen/ziekte 0,8 1,3 motorrijtuigen 3,4 0,8 overige varia 2,1 2,2 transport 0,11 -0,03 medewerkers 80 84

Reageer op dit artikel