nieuws

Noord-Hollanders starten inkoopbedrijf voor NVA-leden

Archief

De NVA-leden Frans Assurantiën (Bergen) en Duin & Pedroli (Medemblik) starten op 1 januari met de Inkoop Combinatie Onafhankelijke Assurantieadviseurs. Icoa is bedoeld voor NVA-kantoren, zónder aandelenbelang van een verzekeraar.

“Dit is geen initiatief van de NVA”, benadrukt Tom Pedroli (35), zich er terdege van bewust dat de intermediairorganisatie zich juist niet met inkoopactiviteiten wil bezighouden. Pedroli is voor 50% eigenaar van Icoa. De overige aandelen zijn in handen van Koenraad Frans (34) en zijn zus Annette (38). Pedroli en Koenraad Frans zijn beiden lid van de regionale NVA-afdeling Noord-Holland.
Icoa gaat van start wanneer volume-afspraken zijn gemaakt met vijf verzekeraars: Delta Lloyd, Noordhollandsche van 1816, Zwolsche Algemeene, Winterthur en Woudsend. De afspraken gelden voor levens- en schadeverzekeringen. Volgens Pedroli loopt Icoa vooruit op de aanstaande wijzigingen in de Wabb. “Per 1 april veranderen de voorwaarden voor beloning tussen intermediair en verzekeraars. Alternatieve beloningsvormen worden bespreekbaar, maar alternatief betekent niet per definitie meer provisie. Verzekeraars gaan nadrukkelijk kijken naar de kwaliteit van het advies, de kwaliteit van het administratieve proces en het commitment om zaken met elkaar te doen. Een inkoopcombinatie kan waarborgen dat je nog onafhankelijk kunt adviseren.”
De verdienste van de besloten vennootschap Icoa bestaat uit een percentage van de totale productie. Dat percentage daalt naarmate de Icoa-omzet stijgt. Bij aanvang wordt 15% ingehouden, dalend tot minimaal 10%.
Gegevensuitwisseling
Icoa verwacht dat binnen een jaar zo’n vijftig NVA-leden zich zullen aansluiten bij de inkoopcombinatie. “Dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar we hebben in Noord-Holland al veel enthousiaste reacties gehad.” Alleen NVA-leden mogen zich aansluiten en captives zijn niet welkom. “Ook accepteren we geen minderheidsbelangen van verzekeraars.”
Icoa wil meer zijn dan een inkoopcombinatie. Zo zal in samenwerking met de betrokken verzekeraars gewerkt gaan worden aan eenduidige uitwisseling van gegevens. Dat moet, mits het systeem goed werkt, tot hogere beloningen gaan leiden.
Werken aan een systeem voor optimale gegevensuitwisseling, dat doen meer partijen. Proberen jullie niet hetzelfde wiel uit te vinden? “Nee, wij helpen mee aan de ontwikkeling van een optimaal systeem. We zullen zeker contact gaan opnemen met Berrie van der Heide, die namens de NVA betrokken is bij het e-businessplatform. We wilden alleen bij de oprichting nog niet te veel tegen de NVA aanleunen, omdat die nadrukkelijk buiten het Icoa-initiatief staat.”
Technisch resultaat
Naast gedifferentieerde beloning op basis van gegevensuitwisseling, stuurt Icoa aan op beloning die is gebaseerd op het technische resultaat van de schadeportefeuille.
In AM 24 (pag. 1) sprak Delta Lloyd-directielid Frank Elion ook al over provisie-differentiatie op basis van gegevensaanlevering en technisch resultaat. Volgens hem ging invoering ervan echter nog wel een paar jaar duren?
Pedroli: “Nou, een paar jaar lijkt me wel erg lang. Zoiets moet binnen een jaar toch mogelijk zijn. Delta Lloyd is niet voor niets bij Icoa betrokken. Maar Elion kent de interne organisatie bij Delta Lloyd beter dan ik, dus zal hij ook beter in kunnen schatten hoe snel provisiedifferentiatie op deze elementen kan worden ingevoerd.” Opmerkingen:

Reageer op dit artikel