nieuws

Nog geen definitieve versie van de ThuiszorgAcuutVerzekering

Archief

De ThuiszorgAcuutVerzekering van Zilveren Kruis Achmea wordt voorlopig niet breed uitgezet. Eerst wordt bekeken in hoeverre het product moet worden aangepast.

Op de nieuwe ThuiszorgAcuutVerzekering is veel kritiek geweest. Het ging daarbij vooral over de leeftijdgebonden premie en de acceptatiegrens van 75 jaar. Bovendien zou het product een voorbeeld zijn van de gevreesde tweedeling in de zorg (zie AM 16, pag. 31).
Het product is via een beperkte (proef)mailing bij verzekerden geïntroduceerd. Er zijn 15.000 brieven verstuurd. Het was de bedoeling hierna alle verzekerden te mailen, maar dat idee is voorlopig van de baan. ierna zou een Er wordt eerst bekeken hoe aan de kritiek tegemoet gekomen kan worden. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar kritiek van betrokken instanties en van de politiek, maar ook naar die van de verzekerden die hiertoe zijn opgeroepen via een nieuwsbrief.
In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het product (zie AM 16, pag. 8). Deze vragen had Borst bij het ter perse gaan van dit AM nog niet beantwoord.

Reageer op dit artikel