nieuws

Nog 1.800 tussenpersonen zonder beroepsaansprakelijkheidspolis

Archief

Van de circa 10.800 beroepsmatige assurantiebemiddelaars hebben er er zo’n 1.800 nog steeds geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is de afgelopen maand vastgesteld door de Stichting Implementatie Gidi.

De Gidi (Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair) waarmee de branche zich zelfregulering oplegt, is sinds 1 januari van kracht. Verzekeraars zouden geen zaken meer mogen doen met tussenpersonen die niet Gidi-proof zijn.
Niet alleen de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zit nog niet op 100%-dekking. Zo waren er begin dit jaar niet minder dan 4.300 tussenpersonen die nog niet over een Advieswijzer beschikten. “In januari zijn er overigens wel drieduizend Advieswijzers bijgekomen, dus het gaat nu wel snel de goede kant op”, zegt Gidi-voorzitter Willem van Es (NN).
Aan de derde Gidi-voorwaarde, aansluiting bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV) , voldeden 1.300 tussenpersonen nog niet.
Alternatief
Over deze laatste eis, de aansluiting bij de SKV, is vorig jaar in de markt discussie ontstaan door een initiatief van de Ridderkerkse advocaat/tussenpersoon Job van Broekhuijze. Volgens hem is op z’n minst bij het intermediair de indruk gewekt dat tussenpersonen zich in het kader van de Gidi moesten aansluiten bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Van Broekhuijze was het niet zozeer oneens met de verplichting om zich te onderwerpen aan een klachtenregeling, maar wél met de specifieke verplichting om dit te doen bij de SKV. Hij stichtte begin vorig jaar een alternatief voor de SKV: het NROA (Nationaal Register van Onafhankelijke Assurantietussenpersonen).
Bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) diende Van Broekhuijze een klacht in over het in de Gidi-context verplicht stellen van aansluiting bij de SKV. Nadat de NMa begin december een gesprek had gehad met de stichting Gidi, verklaarde de NMa de klacht van Van Broekhuijze niet ontvankelijk. Dit omdat het Gidi-bestuur had laten weten dat er geen sprake is van een marktafspraak van verzekeraars om tussenpersonen per 1 januari strikt aan de Gidi-eisen te houden. In weerwil van hetgeen lange tijd door intermediairverzekeraars is uitgestraald, werd gesteld dat het om individuele maatschappijbeslissingen gaat. Half december stuurde de Stichting een brief van deze strekking naar alle tussenpersonen.
Van Broekhuijze heeft inmiddels bij de NMa hoger beroep aangekondigd, omdat naar zijn mening toch méér dan de suggestie is gewekt dat aansluiting bij SKV verplicht was, waardoor het intermediair op het verkeerde been is gezet.
Gidi-voorman Van Es merkt op, dat de SKV Europese erkenning heeft en ook de instemming van de Consumentenbond geniet. De status van de NROA, waarvan het bestuur bestaat uit de heer en mevrouw Van Broekhuijze, is nog niet geheel duidelijk.
Van Broekhuijze heeft begin januari 46 intermediairverzekeraars aangeschreven met onder meer de vraag of zij vasthouden aan de Gidi-eis van aansluiting bij de SKV. Tot dusver heeft hij van twee maatschappijen een reactie ontvangen. De Postbank houdt vast aan alle Gidi-eisen, Delta Lloyd doet dat in beginsel ook, maar sluit niet uit dat ze in de toekomst ook een ander klachteninstituut acceptabel zal vinden.
Volgens Broekhuijze hebben zich tot dusver enkele honderden tussenpersonen bij zijn NROA aangesloten. Van de tussenpersonen die bij maatschappijen hebben aangegeven dat zij voor klachten bij NROA zijn aangesloten, zou er nog geen enkele een bericht van weigering hebben ontvangen.

Reageer op dit artikel