nieuws

NN stopt avontuur met franchiseorganisatie Probe

Archief

Probe Financële Planners in Vught is opgehouden te bestaan. De adviesorganisatie heeft niet de bedrijfsresultaten gebracht die initiatiefnemer Nationale-Nederlanden (NN) ervan had verwacht. Personeel en activiteiten zijn geïntegreerd in de afdeling Worksite Marketing van NN.

De afdeling Worksite Marketing houdt zich bezig met het benaderen van grote bedrijven die hun collectieve pensioenregeling bij NN hebben ondergebracht. Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van click (internet), call (callcenter) en face (persoonlijk advies). De werkgevers worden geattendeerd op de mogelijkheid om voor hun medewerkers aanvullende (pensioen)voorzieningen te regelen. NN vat deze voorzieningen samen onder de noemer Persoonlijk Optimalisatie Plan (POP). Een internetfaciliteit maakt voor werkgever en werknemer de aangeboden voorzieningen inzichtelijk. Een callcenter nodigt de werknemer vervolgens uit voor een adviesgesprek dat wordt gevoerd met een tussenpersoon waarmee NN samenwerkt. Op deze manier benadert NN – in samenwerking met Van Lanschot Assurantiën en captive Fondas (was: Bueger Wiertz & Melis) in Breda – momenteel werknemers van de Nederlandse dochter van het Japanse bedrijf Fuji.
Miljoenen
Het experiment van Probe, met financiële planning aan particulieren op franchisebasis, heeft nog geen vijf jaar geduurd. De ambitieuze doelstelling om uit te groeien tot een van de grotere landelijke adviesorganisaties kon nooit worden waargemaakt. Miljoeneninvesteringen ten spijt liep het intermediair niet warm voor de franchiseformule, ook al werd het entreebedrag van circa e 4.500 rap geschrapt. De interesse bleef nihil, zowel van consumenten als van tussenpersonen. Nooit waren meer dan vijf (eigen) assurantiekantoren aangesloten bij de franchiseketen in spé.
Volgens de laatst bekende jaarcijfers moest Probe in 2000 een verlies van bijna e 268.000 afschrijven; het eigen vermogen bedroeg in datzelfde jaar e -651.000, bijna een verdubbeling ten opzichte van 1999.
Veelbelovend
De start van Probe in het najaar van 1998 leek veelbelovend. Twee (pilot)kantoren in Oud-Beijerland (Rijnmond) en Tiendeveen (Drenthe) zouden het werk al snel niet meer hebben aangekund. Het gedroomde groeiscenario van maximaal honderd vestigingen binnen vijf jaar leek binnen handbereik.
Een jaar later kondigde directielid Hans Kadiks aan dat Probe verder zou gaan als zelfstandig en onafhankelijk bedrijf. Niets was minder waar: het bedrijf bleef 100% eigendom van NN. Ook de nadere nuancering dat Probe “financieel en bestuurlijk zichzelf zou moeten redden” bleek niet juist te zijn. Probe-directeur Kees Rijke benadrukte in het najaar van 2000 dat de band met het moederbedrijf zeker niet losser was geworden. “NN is onze financier. Probe draait met verlies, zodat NN geld zal moeten blijven bijpassen.”
Drie jaar na de oprichting telde Probe vijf kantoren, aanmerkelijk minder dan volgens het groeiscenario mocht worden verwacht. Het toevoegen van Aad Hage aan de directie zorgde niet voor verdere uitbouw van de organisatie, die met (groot) verlies bleef draaien.

Reageer op dit artikel