nieuws

Nieuwe wijze examinering Assurantie-B toegestaan

Archief

De Commissie Toezicht van het Ministerie van Financiën is akkoord gegaan met de nieuwe examenopzet voor het Assurantie B-diploma. De vernieuwde opzet houdt in dat behalve open vragen ook meerkeuzevragen gesteld mogen worden.

De examenkandidaat krijgt het iets gemakkelijker. Zo mogen ‘kale’ wetsartikelen (zonder toelichting) voortaan als naslagwerk gebruikt worden en relevante tarievenboeken of polisvoorwaarden worden bij het examen toegevoegd. De nieuwe opzet is voortgekomen uit een onderzoek van het adviesbureau D&O, dat in opdracht van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) onder meer de oorzaak van de slechte resultaten van de Assurantie B-examens onderzocht. Eén van de aanbevelingen was om meerkeuzevragen in te voeren.
Tegelijkertijd zijn ook de nieuwe ‘eindtermen’ voor het Assurantie B-diploma vastgesteld door de Commissie Toezicht. Deze eindtermen, die nu nog één A4-tje beslaan, zijn uitgewerkt in concrete toetstermen. Per examenonderdeel wordt nu aangegeven wat men moet beheersen en op welk niveau. Qua niveau gaat het dan om begrip, kennis en praktijk. Hiermee is tegemoet gekomen aan de wens van zowel auteurs van het opleidingsmateriaal als aan docenten en cursisten, die met de oude ‘eindtermen’ niet uit de voeten konden. De nieuwe eindtermen zijn in september beschikbaar.
Online
In het najaar start de SEA met het online toetsen van het examen Inleiding Verzekeringsbedrijf (IVB). Cursisten kunnen dan dagelijks op de diverse toetscentra in het land examen doen, uiteraard onder toezicht. De resultaten van het examen verschijnen direct na afloop op het scherm. Momenteel wordt met deze wijze van examineren een proef gedaan.
In het vervolg zullen ook de examenvragen van alle examens centraal ingevoerd en opgeslagen worden in een toetsendatabank, waaruit automatisch examenvragen gegenereerd worden. Onderzocht wordt de mogelijkheid om voor meerdere examens het online examen mogelijk te maken. Vooralsnog betreft het examens met alleen meerkeuzevragen.
Spreiding
Op verzoek van Nibe-SVV heeft de SEA de spreiding van de examens aangepast. In de maanden september en oktober worden nu geen examens meer afgenomen “De toenmalige SVV heeft altijd geroepen tegen de SEA dat er op vaste tijdstippen in het jaar examens afgenomen moesten worden, opdat opleiding en examinering beter op elkaar afgestemd konden worden. De SEA was daar geen voorstander van, omdat daardoor concentraties van examens zouden optreden. Met als gevolg zeer rustige periodes, gevolgd door zeer drukke periodes. Omdat te voorkomen wilde de SEA de examens over alle maanden verspreid afnemen. De laatste tijd is de SEA daar duidelijk klantvriendelijker in geworden en wordt nu mede op ons verzoek rekening gehouden met gespreide vakantieperiodes van cursisten en docenten”, vertelt Nibe-SVV woordvoerder Dik van Velzen. Volgens Van Velzen zijn de cursisten van de mondelinge opleidingen hierover geraadpleegd.
Het argument dat cursisten dan wellicht gedwongen worden nieuwe syllabi aan te schaffen, omdat het examen later wordt afgenomen dan gepland wijst Van Velzen van de hand. “Tot nu toe werd bij Nibe-SVV van elke assurantie-opleiding op een vast tijdstip een geactualiseerde herdruk op de markt gebracht. Bij belangrijke wijzigingen tussen twee drukken in werd een Nieuwsbrief of een supplement uitgebracht. Per 1 juli is in deze situatie verandering gekomen. Het jaarlijks op een vast tijdstip uitbrengen van een herziene druk komt te vervallen. Vanaf 1 juli wordt een nieuwe druk uitgebracht als belangrijke actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Tussentijds worden nieuwsbrieven uitgebracht.” Deze nieuwsbrieven worden op de website van Nibe-SVV (www.nibesvv.nl)gezet, onder de informatie over de betreffende module. Deze nieuwsbrieven kunnen gratis worden gedownload. Wil de cursist de nieuwsbrief thuis gestuurd krijgen, dan moet daarvoor # 4,50 betaald worden. “De cursist zal tijdens zijn studie met enige regelmaat moeten controleren of er aanvullende examenstof voor zijn opleiding beschikbaar is. Maar tegen over de getrooste moeite staat dan ook een actuele assurantie-opleiding”, aldus het opleidingsinstituut.

Reageer op dit artikel