nieuws

Nieuwe WAM-register online muteerbaar

Archief

De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) gaat het centrale WAM-register (CRWAM) vernieuwen. Daarvoor is een project opgezet, dat als doel heeft medio volgend jaar het CRWAM online muteerbaar te maken. Hiermee moeten de huidige problemen met het doorgeven van mutaties tot het verleden gaan behoren.

Verzekeraars moeten voertuigen registreren in het CRWAM, dat sinds het begin van de jaren tachtig bestaat en volgens de RDW is verouderd. Wijzigingen worden nu doorgegeven via verschillende en verouderde media als tapes, diskettes en cartridges. Het project Redesign Centraal Register WAM (RCW) moet ervoor gaan zorgen dat het register online muteerbaar wordt met behulp van TCP/IP en e-mail. Naast een webapplicatie zal naar verwachting eind volgend jaar een FTP-interface aangeboden gaan worden, die bulkmutaties mogelijk moet maken. Per 1 juni 2003 kunnen mutaties niet meer op ‘oude’ media als tape en diskette worden aangeleverd. Met de wijzigingen wordt tegemoetgekomen aan de wensen van verzekeraars en gevolmachtigden om het systeem beter raadpleeg- en muteerbaar te maken, aldus de RDW.
De noodzaak van de aanpassing wordt onderstreept door een onderzoek van het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM), waaruit blijkt dat verzekeraars motorrijtuigen niet altijd tijdig aanmelden in het CRWAM. Er is een klankbordgroep ingesteld, waarin het Verbond van Verzekeraars, de RDW en een aantal verzekeraars deelnemen. “Onderzoek is een groot woord”, aldus een woordvoerder van het OM, die niet kan melden om hoeveel gevallen van te late aanmelding het gaat. “De werkgroep is aan het inventariseren wat de problemen zijn. Dat moet resulteren in een voorstel aan het college van procureurs-generaal hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan.”

Reageer op dit artikel