nieuws

Nieuwe producten op infomarkt in De Kuip

Archief

Twintig financiële instellingen presenteerden op de infomarkt in De Kuip hun financiële producten aan ruim vierhonderd tussenpersonen uit het gehele land.

Naast de introductie van het Financieel Transactie Systeem (Finsys), een joint venture met de Gulden Adviseursgroep (zie AM 6, pag. 6), kwam Van Kampen Groep met diverse producten die in samenwerking met andere financiële instellingen zijn ontwikkeld, zoals een aov voor huiseigenaren, een hypotheek op basis van beleggingsfondsen, een overlijdensrisicoverzekering en een bancair product.
Beleggingshypotheek
Het meest in het oog springt de FondsHypotheek, een woningfinanciering die Van Kampen Groep samen met BLG Hypotheken, Bank Insinger en Stad Rotterdam heeft gelanceerd.
Het produkt omvat een lening van BLG van maximaal 125% van de executiewaarde, waarbij 50% als aflossingsvrije verzekering mag worden gesloten.
De hypotheek wordt op de einddatum afgelost met de inleg van het Nederlands Select Optimaal Fonds van Bank Insinger. Dit fonds in beursgenoteerde aandelen geeft de spaarder ook bescherming in tijden van een dalende aandelenmarkt. Sinds medio deze maand is 100% van de beleggingen afgedekt, aldus Bank Insinger.
Het deel van de lening boven 80% vrije verkoopwaarde moet worden afgedekt door een overlijdensrisicopolis van Stad Rotterdam. Deze risicopolis moet evenals het aandelenfonds worden verpand aan BLG Hypotheken.
De doelgroep van de FondsHypotheek is de consument met een bruto-inkomen van f 75.000 of hoger per jaar met aan eigen middelen of overwaarde in de woning een bedrag van 25 mille of meer.
De provisie voor het intermediair bedraagt 0,5% over de lening en maximaal 2,5% over de fondsinleg.
Hypotheek-aov
De WoonlastenOpvangPolis is een hypotheek-aov die in samenwerking met risicodrager AIG is ontwikkeld. Deze tijdelijke aov wordt gesloten zonder dat er wordt gevraagd naar medische waarborgen en kent een premie van 4% per jaar over de verzekerde jaarrente van ten hoogste f 30.000. De wachttijd is een jaar.
De polis keert uit tot maximaal de woonlasten na een ongeval of arbeidsongeschiktheid. De eindleeftijd is 65 jaar. De doorlopende provisie bedraagt 20% van de jaarpremie. In combinatie gesloten met een Finsys-hypotheek wordt ook 10% afsluitprovisie uitgekeerd.
Risicoverzekering
Onder de naam RisicoVrij hebben Van Kampen Groep en Leidsche Verzekeringen, onderdeel van Bloemers Nassau groep, een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering gelanceerd. Deze risicopolis kent de mogelijkheid van een jaarlijks gelijkblijvende premiebetaling en een dalend verzekerd bedrag, respectievelijk het verzekeren van een vast bedrag tegen een jaarlijks stijgende premie. Op de premievervaldatum kan van optie worden gewisseld. De poliskosten zijn f 75 per jaar. De minimumpremie bedraagt f 175 per jaar of f 100 per termijn. De doorlopende provisie bedraagt 15% over de premie.
Een bankproduct is het Doorlopend Bestedings Depot, een doorlopend krediet van EDC Assuradeuren. Van het opgenomen kredietbedrag wordt 20% gestort in het Insinger Optimaal Select Fonds. De helft van het behaalde beleggingsrendement is jaarlijks vrij opneembaar door de kredietnemer.

Reageer op dit artikel