nieuws

Nieuwe hypotheek van Avéro kent ruimere inkomensnorm

Archief

Avéro Achmea heeft een nieuwe beleggingshypotheek op de markt gebracht. Bij deze hypotheek is een nieuwe inkomensnorm vastgesteld op basis waarvan de maximaal haalbare verstrekking wordt berekend. Verder is het mogelijk een overlijdensrisicoverzekering te sluiten met een looptijd van vijftien jaar.

De aan de hypotheek te koppelen beleggingsrekening wordt opgesplitst in een servicerekening en tien beleggingsfondsen: vijf van de Luxemburgse Achmea-dochter Banque Colbert en vijf van Avéro. De servicerekening – een spaarrekening die als tussenrekening voor de beleggingen wordt gebruikt – heeft een variabele rente die momenteel 3% bedraagt.
De beleggingsrekening kan op drie manieren worden gebruikt: om de aflossing voor de hypotheek mee op te bouwen, om de maandlasten mee te verlagen en om het hypotheekbedrag te verhogen. Marktmanager Hypotheken & Bank Louis Ringnalda: “Je kunt de rekening ombouwen tot een inkomensdepot, bijvoorbeeld door de overwaarde van de oude woning erop te storten. Met de inkomsten die je daarmee genereert, kun je rechtstreeks de hypotheeklasten betalen”.
Hogere hypotheek
Verder kan door storting van een bedrag op de beleggingsrekening een hogere hypotheek worden gesloten dan op basis van het jaarinkomen mogelijk zou zijn. Ringnalda: “Mensen die op basis van hun inkomen een hypotheek van drie ton kunnen krijgen, hebben zo de mogelijkheid om toch een hogere hypotheek te krijgen op voorwaarde dat ze over extra liquide middelen beschikken. Daarbij geldt wel een maximum van 125% van de executiewaarde. Verder moet de storting voor minimaal 80% worden belegd in het Euro Obligatiefonds”. In de berekening van de maximale hypotheek wordt dan het verwachte inkomen uit dit vermogen meegenomen.
De klant kan maandelijks inleggen op de beleggingsrekening of ineens een bedrag storten aan het begin van de looptijd. Eventueel kan tussentijds het extra rendement op de beleggingsrekening worden opgenomen. Daarbij wordt wel een veiligheidsmarge gehanteerd.
Geen feestfondsen
Met behulp van het Nibud is een nieuwe inkomensnorm vastgesteld voor de maximum geldverstrekking. “Sommige geldverstrekkers gaan tot acht keer het jaarinkomen. Als onderdeel van de Achmea Hypotheekbank hebben wij contact gehad met het Nibud om te kijken wat nu verantwoord is”, zegt Ringnalda.
Aan het extra geld dat wordt aangewend om een hogere hypotheek te krijgen, is de eis verbonden dat het in ‘veilige’ fondsen wordt belegd. “Je ziet een beweging in de markt waarbij men kan beleggen in, wat ik noem, feestfondsen. De gebeurtenissen van 11 september heeft een geldverstrekker als ING doen inzien dat ze hun klanten moesten aanschrijven met de mededeling dat mogelijk het gewenste rendement op de beleggingen niet zou worden gehaald. Haar klanten worden nu verplicht hun geld in minder risicovolle fondsen te beleggen. Wij doen dat liever direct; wij willen geen lege huls verkopen”, aldus Ringnalda.
Overlijdensrisico
Ook de premie van de overlijdensrisicoverzekering kan worden meegefinancierd in de hypotheek. Ook hier geldt de grens van 125% van de executiewaarde. De looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is minimaal vijftien jaar. Om de financieringslasten vanaf het tweede jaar te verlagen, kan de klant ervoor kiezen de premie voor de verzekering vooraf te betalen.

Reageer op dit artikel