nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd duikt in de rode cijfers

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd, onderdeel van het Duitse Ergo-concern, heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van een half miljoen gulden. Negatieve schaderesultaten en explosief gestegen uitkeringen en afkopen bij het levenbedrijf zijn de oorzaak van het verlies.

Het totale premie-inkomen van Nieuwe Hollandse Lloyd (NHL) is nog wel met ruim 6% gestegen naar f 294 (277) mln. Bij het levenbedrijf was evenwel sprake van een premiedaling tot f 90 (94) mln. Desondanks stegen de periodieke premies voor unit-linked/universal-lifeverzekeringen met 11%. De koopsomproductie daalde met 9% tot f 20 mln. Volgens NHL komt dit doordat de maatschappij geen echte lijfrenteproducten voert, maar spaarproducten.
De dalende premie-omzet ging gepaard met sterk inkrimpende opbrengsten uit beleggingen tot f 68 (97) mln. Veel opvallender is echter de 50%-toename van de uitkeringen uit levensverzekeringen: f 61,5 (40) mln, waaronder f 19,2 (5,1) mln voor uitkeringen door overlijden. Daarnaast kochten veel polishouders hun levensverzekering af: voor f 22,4 mln vorig jaar tegen f 14,9 mln in 1999. NHL schrijft de afkopen toe aan de nieuwe belastingwetgeving en de koersontwikkelingen. De Woerdense verzekeraar voorziet dat deze trend zich doorzet, maar verwacht wel een stabilisering.
Schade
In het schadebedrijf namen de premie-inkomsten met 12% toe tot f 204 (182) mln, vooral te danken aan de arbeidsongeschiktheidsportefeuille die met 31% aanzwelde tot ruim f 34 mln premie. Het premie-inkomen Brand steeg met 12% tot f 33,8 (30,1) mln. Deze branche gaf echter, mede door de vuurwerkramp in Enschede (f 1 mln), een negatief technisch resultaat te zien van f -3,1 mln.
De branche Motorrijtuigen is eveneens in de rode cijfers terecht gekomen: f -1,7 (0,9) mln. Het premie-inkomen steeg wel tot f 55,4 (50) mln. In de branches Overige Varia en Transport bleven de cijfers negatief, zij het iets minder rood.
De schadeportefeuille laat in het eerste kwartaal van dit jaar een “aardige groei” zien, zo meldt NHL. “Meer dan we een jaar geleden gepland hadden. De groei in de aov-portefeuille zet zich voort.”.
Nieuwe Hollandse Lloyd 2000 1999 brutopremie 293,6 276,5 bedrijfskosten 82,5 81,1 nettoresultaat -0,5 +2,4 Levenbedrijf brutopremie 89,8 94,1 w.v. koopsommen 19,7 21,4 technisch resultaat 5,3 4,2 Schadebedrijf brutopremie 203,9 182,4 w.v. Brand 33,8 30,1 Motorrijtuigen 55,4 49,9 Ziekte/Ongevallen 47,7 37,4 Overige varia 18,7 16,2 Transport 48,4 48,7 technisch resultaat -5,1 -2,3 w.v. Brand -3,1 -1,0 Motorrijtuigen -1,7 +0,9 Ziekte/Ongevallen 3,4 4,2 Overige varia -0,9 -1,5 Transport -2,6 -4,9 (x f mln)

Reageer op dit artikel