nieuws

Nieuwe bedrijfs-cao ASR: Amev-medewerker levert in

Archief

De directie van ASR, het verzekeringsbedrijf van Fortis, start vandaag de onderhandelingen met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor de 5.500 medewerkers. “We zoeken zo veel mogelijk aansluiting bij de algemene cao voor de bedrijfstak”, aldus bestuurslid Jacques van Ek namens ASR. Voor de bijna 3.000 medewerkers van Amev betekent dat streven een stap terug.

“Inhoudelijk zijn het gewoon slechte voorstellen”, zo kwalificeert vakbondsbestuurder Gerwin van der Lei (De Unie) de voorstellen van de ASR-directie. “Zeker als je het vanuit Amev-oogpunt bekijkt. In het voorgestelde keuzesysteem is niets mogelijk en de winstdelingsregeling is uiterst schimmig. Ik zou haast zeggen dat er sprake is van oproer onder het Amev-personeel. Ik krijg talloze e-mailtjes van mensen die niet kunnen geloven dat dit serieuze voorstellen zijn. Voor hen betekent dit een forse achteruitgang van hun arbeidsbeloning.”
“Het is puur een harmonisatieproces”, zo verdedigt ASR-bestuurder Van Ek het werkgeversvoorstel. “Er zijn nu twee functiegebouwen – voor de functiewaardering en bijpassende beloning – en die willen we terugbrengen naar één. Het is dan altijd mogelijk dat mensen lager ingedeeld worden dan voorheen. Het spreekt voor zich dat er een overgangsregeling moet komen, want niemand mag er direct op achteruit gaan.”
Winstdeling
Eventuele verslechteringen van de nieuwe arbeidsvoorwaarden lijken vooral van toepassing op de Amev-mensen, bijvoorbeeld bij de winstdelingsregeling. Van Ek: “De bedrijven zijn juridisch met elkaar gefuseerd en dus heb je te maken met één jaarrekening en één winst. Er móet alleen uit praktische overwegingen al een nieuwe winstdelingsregeling komen.”
Amev kent momenteel een winstdelingsregeling waarbij de uitkering is uitgedrukt als percentage van de winst. De laatste jaren lag dat op het maximale niveau van 13%. Van Ek: “Wij stellen nu voor een winstdeling die afhankelijk is van de winstgroei. Dat kenden we bij ASR ook en dat vinden we ook beter passen bij het instrument winstdeling.” ASR heeft als uitgangspunt voor de onderhandelingen met de vakbonden een regeling opgezet waarbij een winstdeling van 8% wordt uitgekeerd als het concern in een boekjaar een winstgroei van 10% tot 15% behaalt. “Bij het oude ASR, dat een iets ander systeem had, was dat lager”, zo weet Van Ek. De winstpercentages van 10-15 zijn afgeleid van de langetermijndoelstelling van Fortis.
In een tegenvoorstel verlangen de bonden een winstdeling die afhankelijk is van de winst en niet van de winstgroei. Gemiddeld zou de winstuitkering 8% van het jaarsalaris moeten zijn, met een minimum van 5%, zo vinden de vakbonden.
Geen ontslagen
ASR-bestuurder Van Ek wil benadrukken dat de voorstellen van de werkgever nauw verband houden met de een jaar geleden, tijdens de fusiebekendmaking, gedane toezegging dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen. “Voor die belofte staan we, maar het betekent wel dat deze harmonisatie nodig is. Structureel willen we de personeelskosten verlagen. Dat is de basis van onze voorstellen.”
Op 1 april 2002 loopt zowel de cao van Amev af als die van het oude ASR (Stad Rotterdam, De Amersfoortse, Europeesche en Verzekerings Unie). Amev kent momenteel een ondernemings-cao, die door de ASR-directie is opgezegd. Het oude ASR volgde grotendeels de cao voor de verzekeringsbedrijfstak. Werkgever en vakbonden willen nu komen tot een pakket arbeidsvoorwaarden waarbij bovenop de bedrijfstak-cao een pakket aanvullende bepalingen wordt vastgelegd. De aanvullingen krijgen het karakter van een cao, een zogeheten kop-cao, die voor een langere looptijd wordt vastgesteld dan de bedrijfstak-cao. Punten uit die kop-cao zijn: de beloning en de functiewaardering, de winstdeling, een keuzesysteem en een sociaal plan.
Van Ek ziet de onderhandeling met vertrouwen tegemoet. “Ik zie het niet zo zwaar in. In die zin, ik denk dat we hier wel uit kunnen komen.”

Reageer op dit artikel