nieuws

Nieuw stelsel zorgverzekering

Archief

Eind vorige week is het kabinet akkoord gegaan met ‘Zorg aan bod’, de nota van minister Borst waarin het plan is vervat voor een basisverzekering voor ziektekosten.

In de nota ‘Zorg aan bod’ wordt slechts het kader voor het stelsel aangegeven. Een volgend kabinet moet dit kader gaan invullen. Zo is in de nota over de basisdekking slechts aangegeven dat die de ‘noodzakelijke ‘zorg’ moet omvatten en dat daar ook bepaalde zorg toe behoort die nu onder de AWBZ valt. Wél staat in de nota dat de premie moet gaan bestaan uit een deel procentuele (inkomensafhankelijke) en een deel nominale (niet-inkomensafhankelijke) premie. Over de verhoudingen tussen die twee premiesoorten beslist een volgend kabinet.
Wat de zorg zelf betreft: in de nota wordt er van uitgegaan dat de zorg zal worden gestuurd vanuit de vraag naar zorg (in plaats vanuit het aanbod) en dat de zorgverzekeraars hierbij de regie bepalen.
Kort voor de beslissing van kabinet heeft Zorgverzekeraars Nederland in een persconferentie er voor gepleit dat eerst het zorgstelsel wordt aangepakt en dat dan pas wordt gekeken hoe het zorgverzekeringsstelsel moet veranderen. Zie hiervoor het artikel ‘Eerst zorg aanpakken en dan pas zorgverzekering’ op pagina 24.

Reageer op dit artikel