nieuws

Nieuw pensioenproduct Interpolis biedt oplopend garantiekapitaal

Archief

Interpolis heeft een aanvullend pensioenproduct ontwikkeld. De Nu & Later-beleggingspolis is bedoeld voor particulieren met een ‘pensioengat’ die op langere termijn meer zekerheid willen hebben over de uitkering.

Het pensioenproduct wordt op de markt gebracht in samenwerking met Rabobank Nederland, die vindt dat veel Nederlanders nog te weinig bewust zouden zijn van hun pensioentekort. Uit onderzoek blijkt, aldus de bank, dat ruim driekwart van de arbeidzame bevolking een pensioengat heeft en dat 80% daarvan zich niet bewust is.
Om dit bewustwordingsproces te stimuleren, geeft de Rabobank aan haar leden een bonus van ( 1.000, indien zij tot aankoop van de NU & Later-polis overgaan. “De minimuminleg moet in dat geval wel gelijk zijn aan de basisaftrek (( 2.283)”, zegt Mark Migchels, marktmanager Leven Particulier van Interpolis. De introductieactie loopt door tot eind van dit jaar.
Garantiekapitaal
De Nu & Later-polis kenmerkt zich door de mogelijkheid om naarmate de einddatum in zicht komt meer zekerheid over de uitkering te verkrijgen. Naarmate de looptijd verstrijkt, wordt een groter deel van het opgebouwde tegoed als min of meer garantiekapitaal weggezet.
Bij aanvang van de looptijd wordt er voor 70% belegd in aandelen en voor 30% in obligaties. Deze verhouding kan variëren afhankelijk van het beursklimaat. Het zevende en zesde jaar voor de einddatum wordt de verhouding 60-40%, respectievelijk 50-50%. Vijf jaar voor de einddatum wordt 10% van het tegoed aangehouden in liquide middelen, en voor 30% belegd in aandelen en voor 60% in obligaties. In de laatste vier jaar verschuift het accent steeds meer naar liquide middelen, ten koste van met name de aandelenbeleggingen.
Kosten
Verder kent de pensioenpolis grote flexibiliteit in de looptijd en de hoogte van de premie-inleg (overslaan premiebetaling is mogelijk). De overlijdensriscodekking bedraagt 90% van het opgebouwde spaartegoed.
De vaste kosten van het beleggingsproduct zijn ( 6,61 per maand. De (variabele) kosten bestaan uit allocatiekosten van 6,5% over elke ingelegde gulden en fondsbeheerkosten van 0,042% per ingelegde gulden per maand.
De pensioenverzekering is niet alleen verkrijgbaar via de Rabobanken en het intermediair, maar kan ook rechtstreeks worden gesloten via de websites van Interpolis en de Rabobank. Daarop is overigens eind deze maand ook de ‘pensioenpeiler’, de rekenmodule voor ondernemers, te vinden. Eerder al was de rekenmodule voor particulieren, de pensioentoets, op de websites opgenomen.

Reageer op dit artikel