nieuws

Nieuw cao verzekeringen: salarissen 3,65% omhoog

Archief

Het salaris van de medewerkers in de verzekeringsbedrijfstak gaat per 1 juli met 2,5% omhoog en per 1 december nog eens met 1,15%. Verder ontvangen de medewerkers per 1 juli een eenmalige uitkering van 0,2% bruto.

Gerwin van der Lei, bestuurder van vakbond De Unie, omschrijft de onderhandelingen als moeizaam. “We zijn begin maart begonnen en nu ligt er een resultaat dat weliswaar te goed is om af te wijzen, maar het houdt niet over.”
De cao kent een looptijd van veertien maanden, van 1 april 2002 tot 1 juli 2003. Naast de loonsverhoging is een verhoging van de bijdrage voor kinderopvang met 0,1% afgesproken, waarmee de totale bijdrage voor kinderopvang uitkomt op 0,5% van de totale loonsom.
Verder zijn aanvullende afspraken gemaakt omtrent employability. Dit houdt in dat onder meer het keuzemenu uitgebreid is, waardoor vooral oudere medewerkers (59 jaar en ouder) korter kunnen gaan werken, zonder dat dit ernstige gevolgen heeft voor bijvoorbeeld hun pensioenopbouw.
De onderhandelingspartners hebben besloten dat er vòòr 31 december een intentieverklaring Arboconvenant Verzekeringsbedrijfstak getekend moet zijn. Het Arboconvenant omvat afspraken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en met name werkdruk en RSI (‘muisarm’). Voor wat betreft afspraken rondom werkdruk dient het twee jaar geleden verschenen rapport van onderzoeksbureau Sant als uitgangspunt.
In de cao zijn verder afspraken gemaakt over voorwaarden voor telewerken en over het terugdringen van arbeidsongeschiktheid.
Het onderhandelingsresultaat wordt de komende weken voorgelegd aan de leden. Eind deze maand zal bekend zijn wat die er van vinden. De cao geldt voor de ongeveer twintigduizend werknemers in de verzekeringsbedrijfstak.

Reageer op dit artikel