nieuws

Nichespeler Nassau wil sterk groeien

Archief

Bij de Rotterdamse nicheverzekeraar Nassau, onderdeel van de Bloemers Nassau Groep, is vorig jaar het premie-inkomen met circa 12% gestegen naar ( 65,8 (58,8) mln. In de komende jaren wil Nassau fors groeien. Dat is althans een van de oogmerken van het in 2000 gestarte project ‘FoCustomer’: focus op de customer).

Nassau richt zich op de verzekering van beroepsaansprakelijkheid, brand- en bedrijfsschade (vooral horeca) en fraude en inbraak (met name in het segment juweliers). Sinds 1998 is er een samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Professional Indemnity Agency (PIA). De PIA Nassau Europe-producten zijn verzekeringen tegen de gevolgen van kidnapping/gijzeling en (on)opzettelijke aantasting van producten.
Het moederbedrijf heeft recentelijk op allerlei fronten vernieuwingen doorgevoerd. De websites van de Bloemers Nassau Groep (www.bloemersnassau.com) zijn onder meer van nieuwe functionaliteiten voorzien. Voor de sites van Nassau Verzekeringen, de Nederlandse BCA-pool en PIA Nassau Europe betekent dit dat het intermediair (met behulp van een wachtwoord) het besloten gedeelte van de site kan bezoeken. Hier kan het intermediair brochures bestellen en vragenformulieren voor offertes invullen. Dergelijke formulieren en verzekeringsvoorwaarden kan men hier ook downloaden.
Jaarcijfers
In 2000 steeg bij Nassau het bruto-premieinkomen met 12% tot ( 65,8 mln. De grootste branche is die van de algemene aansprakelijkheid, waarin het premie-inkomen steeg naar ( 36,9 (32,3) mln. In ‘Brand en andere schade aan goederen’ steeg het premie-inkomen naar ( 28,3 mln, waarvan ( 8,1 (8,5) mln bestaat uit inkomende herverzekering.
De brutoschadelast van Nassau beliep in totaal ( 28,4 (25,5) mln. Het technische resultaat daalde naar ( 1,7 (3,4) mln. “Dit is het gevolg van een belangrijke toename van de technische voorzieningen voor schaden”, aldus de directie, die er tevens op wijst dat de bedrijfskosten op het niveau van 1999 zijn gebleven. Mede dankzij hogere opbrengsten uit beleggingen, kon toch nog een nettowinst van ( 2,1 (2,7) mln worden geboekt.
Nassau heeft besloten de uitgaande herverzekeringsmethodiek aan te passen. “In het nieuwe systeem zal bedrijfseconomisch gezien een beter gebruik worden gemaakt van het grote vermogensoverschot van Nassau (in 2000 +712%). Zowel de Duitse als Deense verzekeringsactiviteiten kenden een positief resultaat. Een zelfstandig bijkantoor van Nassau in Duitsland zal op korte termijn actief worden.
Commissarissen discussiëren over claimgedrag en niche-kansen
Speciaal met het oog op het jaarverslag van Nassau werd met de raad van commissarissen een discussiebijeenkomst belegd, waarin tal van actuele ontwikkelingen aan de orde kwamen. Die vier commissarissen zijn: Joop Alberdingk Thijm, Gerrit Doeksen, Frits Korthals Altes en Hans van Londen.
Korthals Altes memoreerde dat in ons rechtssysteem de schade die iemand lijdt in beginsel voor eigen rekening is. “Dit besef is echter volstrekt verdwenen. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden om schade op iets of iemand te verhalen. En lukt dat niet, dan vindt men dat de overheid ervoor moet opdraaien. Iets wat de Tweede Kamer overigens zelf in de hand heeft gewerkt. Zodra er één boer met zijn voeten in het water staat, wil de Kamer een fonds. Onze samenleving vindt inmiddels dat je niet alleen recht hebt op gezondheid maar ook recht hebt om geen schade te lijden.”
Volgens zijn collega-commissaris Van Londen is het toenemende claimgedrag een vorm van agressie. “In de ontwikkeling van onze nette maatschappij bestaat er meer en meer een behoefte om onze agressie kwijt te kunnen, zoals we ook zien bij zinloos geweld”, aldus Van Londen. Waarop Doeksen reageerde: “Gezonde achterdocht is toch geen zinloos geweld!”.
Korthals Altes: “Die hoge claims komen niet door agressie, maar worden veroorzaakt doordat de andere partij geacht wordt verzekerd te zijn. Als je iets moet verhalen op een onvermogend persoon ben je gauw uitgepraat, maar als dat individu een verzekering heeft gesloten van vijf miljoen gulden dan probeer je daar zo dicht mogelijk bij te komen. Je procedeert niet meer tegen een individu maar tegen zijn verzekeringsmaatschappij.”
Van Londen belichtte later in de discussie het punt van agressie via een andere invalshoek. Hij bespeurt bij zichzelf en ook wel bij anderen tijdens borrelpraat een soort agressie naar verzekeringsmaatschappijen: ze beloven van alles, maar als je wilt claimen komen de kleine letters. Korthals Altes en Alberdingk Thijm zeiden daar geen last van te hebben, hoewel laatstgenoemde daar in zekere zin op afdingt. “Wat mij boos maakt, is dat er op een autoschadeformulier staat dat je onder geen beding schuld mag erkennen.” Korthals Altes: “Ik heb me verzekerd voor verlies dat ik niet wil of kan dragen. Overkomt me iets, dan spreek ik die verzekering aan, zonder enig gevoel van agressie. Die agressie speelt wel een rol als je de verzekeringsmaatschappij van iemand anders gaat aanspreken.” Alberdingk Thijm en Doeksen vulden hem aan, door er op te wijzen dat je agressief wordt als je merkt dat een arts of advocaat de hand boven het hoofd wordt gehouden.
Ten slotte kwam de vraag aan de orde of er voor een nicheverzekeraar als Nassau een Europese toekomst is. Van Londen: “Een niche is niet altijd iets kleins, maar is per definitie een verdedigbare positie. Je product moet moeilijk kopieerbaar zijn. Lukt dat niet en gaat men je nabootsen, dan ben je binnen de kortste keren ingehaald. Kun je die niche wel verdedigen, dan heb je een benijdenswaardige positie”.
Alberdingk Thijm: “Dat heeft Nassau met zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering”. Korthals Altes: “Maar het lijkt me wel een product dat zich moeilijk laat kopiëren in het buitenland door marktspecifieke omstandigheden”. Van Londen: “In dat geval moet je met dezelfde nichespelers een Europees netwerk oprichten. Wellicht kun je op die manier op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen een Europese niche ontwikkelen. Als dat lukt, krijg je voldoende schaalvoordelen voor verdere groei”. Doeksen: “De weg die de advocatuur ook heeft gevolgd”.
Van Londen (l.) en Alberdingk Thijm.
Korthals Altes (l.) en Doeksen.

Reageer op dit artikel