nieuws

Nibe-SVV vraagt Verbond miljoenen

Archief

Nibe-SVV heeft zowel bij het Verbond van Verzekeraars als bij de Nederlandse Vereniging Banken (NVB) om financiële steun gevraagd. Het zou gaan om zes miljoen.

Nibe-SVV heeft volgens insiders uit de branche te kampen met een liquiditeitsprobleem, mede ontstaan door de sluiting van de vijf regiokantoren. Een sociaal plan trad in werking omdat 25 medewerkers moesten afvloeien. Tegelijkertijd moesten de meerjarige huurcontracten van de vijf panden afgekocht worden.
Als andere oorzaak wordt genoemd het drastisch teruglopende aantal cursisten. Een probleem waar eerder al de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) melding van maakte.
Alhoewel het Verbond in eerste instantie het subsidieverzoek van het opleidingsinstituut bevestigde, werd dit later ingetrokken. “Wij doen geen mededelingen over subsidieverzoeken, laat staan over wie deze indienen en waarom”, zo laat Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes weten.
Indianenverhalen
Frank de Jong, die namens de tussenpersonenorganisaties zitting heeft in het bestuur van Nibe-SVV, weigert elk commentaar. Directeur Joop van Kessel wil eveneens niet op de zaak ingaan, maar zijn houding verandert als hij wordt geconfronteerd met de verhalen die de ronde doen. “De indianenverhalen die nu de ronde doen, zijn volledig uit de lucht gegrepen. We hebben geen subsidieverzoek ingediend en we hebben ook geen liquiditeitsproblemen. Er is géén sprake van een drastische terugval in het aantal cursisten, noch van afkoopsommen van de huurcontracten. Het afvloeien van de 25 medewerkers heeft uiteraard kosten met zich meegebracht, maar die zijn binnen de raming gebleven.”
Wat is er dan wel aan de hand? “Wel, we zijn nu twee jaar na de fusie”, zegt Van Kessel. “We hebben vooral in het tweede jaar wat tegenwind gehad, net als andere instituten in de opleidingsbranche. Het aantal cursisten is inderdaad afgenomen, maar dan hebben we het over een paar procenten. We hebben op deze tegenwind geanticipeerd door scherp bij te sturen. Onder meer door de regiokantoren te sluiten en de werkzaamheden te concentreren. Nu zijn we zover dat we een aantal speerpunten hebben geformuleerd ten aanzien van de toekomst. Om die plannen te realiseren, hebben we wat ruimere financiële middelen nodig dan we nu hebben. Vandaar dat we in gesprek zijn met onze ‘aandeelhouders’ (Verbond van Verzekeraars en NVB, red.) om het ‘financiële jasje’ wat op te rekken. In november worden de plannen gepresenteerd en we verwachten daar in december een positief besluit over te krijgen.”
Van Kessel wil nog geen nadere mededelingen doen over de speerpunten van het opleidingsinstituut. Ook doet hij geen mededelingen over het bedrag dat gevraagd is aan beide organisaties.
Concurrentievervalsing
Directeur Hans Beekhuis van Beekhuis Opleidingen vindt dat er sprake is van concurrentievervalsing als Nibe-SVV subsidie krijgt van het Verbond van Verzekeraars. Beekhuis: “Ik neem van het Nibe-SVV cursusmateriaal af en betaal voor één bundel ( 470, daar komen mijn eigen kosten nog bovenop. Als Nibe-SVV zelf de cursus geeft, hebben ze de aanschafkosten van de bundel niet. Als zij nu geld krijgen, vind ik dat er sprake is van concurrentievervalsing. Bovendien hebben ze dit over zichzelf afgeroepen door alles zoveel mogelijk in Amsterdam te concentreren. Cursisten haken af doordat ze nu veel verder moeten reizen voor een cursus. Zo wordt de branchecursus Medische Varia alleen nog maar in Utrecht gegeven”.
Beekhuis staat niet alleen in zijn mening. Ook Anton Chen van de Verzekeringsacademie gebruikt dezelfde argumenten om aan te geven dat er sprake is van concurrentievervalsing als Nibe-SVV geld zou krijgen. Anderen binnen de branche betreuren eveneens dat de regiokantoren gesloten zijn. “Opleidingen moeten zo dicht mogelijk bij de klant worden gebracht.”

Reageer op dit artikel